Tư vấn Đất đai

Tư vấn xử lý trường hợp mua phải đất đang tiến hành kê biên thi hành án ?

Thưa luật sư, Ngày 18 tháng 03 năm 2013 tôi có mua một tài sản gắn liền với đất ( bao gồm toàn bộ nhà ở và công trình xây dựng trên đất) Và giấy phép xây dựng nhà của ông bà A .

Hợp đồng mua bán giữa tôi và gia đình ông bà A đã được chứng thực tại UBND xã do Chủ tịch ký và sự xác minh của Ban Địa chính xã.
Tại thời điểm chứng thực, tài sản không bị tranh chấp, không thuộc vùng giải tỏa, không bị thế chấp, cầm cố.
Tôi mang ra Phòng Tài nguyên môi trường Huyện làm sổ đỏ thì 3 ngày sau là ngày 20 tháng 03 tôi được Phòng Tài nguyên môi trường trả lời là chưa làm được vì có đơn khiếu nại của người khác cho bà A mượn tiền.
Ngày 20 tháng 12 năm 2013 tôi có nhận được lời mời của Chi cục Thi hành án huyện lên làm việc và được Chi cục Thi hành án Huyện cho biết là sẽ kê biên nhà đất và tài sản gắn liền với đất mà tôi đang ở nhưng tôi không hợp tác.
Ngày 13 tháng 03 năm 2015 Chi cục THI HÀNH ÁN huyện đến kê biên tài sản gia đình tôi đang ở nhưng tôi không cho kê biên, và tôi còn được UBND huyện cho biết trước là sẽ cưỡng chế ngôi nhà tôi đang ở.
Cho tôi hỏi việc làm của thi hành án làm là đúng hay sai ?
Tôi có biện pháp nào để bảo vệ tài sản của mình đang ở ?
Khẩn xin anh chị giúp tôi với, tôi xin trân trọng cảm ơn.

Người hỏi: Bùi Văn Giang

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luậ t   của Nptlawyer.com ;.

Luật sư tư vấn luật đất đai trực tuyến gọi: 

Trả lời

1.Cơ sở pháp lý

Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 của Quốc hội ;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự của Quốc hội, số 64/2014/QH13.

2.Nội dung trả lời

2.1.Thứ nhất về vấn đề việc làm của thi hành án làm là đúng hay sai ?

Căn cứ Điều 70 Luật Thi hành án dân sự năm 2008:

Điều 70. Căn cứ cưỡng chế thi hành án

Căn cứ để cưỡng chế thi hành án bao gồm:

1. Bản án, quyết định;

2. Quyết định thi hành án;

3. Quyết định cưỡng chế thi hành án, trừ trường hợp bản án, quyết định đã tuyên kê biên, phong toả tài sản, tài khoản và trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Toà án.

Căn cứ Điều 71 Luật Thi hành án dân sự năm 2008:

Điều 71. Biện pháp cưỡng chế thi hành án

1. Khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án.

2. Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án.

3. Kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ.

4. Khai thác tài sản của người phải thi hành án.

5. Buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản, giấy tờ.

6. Buộc người phải thi hành án thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định.

Như vậy khi cơ quan thi hành án có một trong căn cứ theo quy định tại Điều 70 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 thì việc cơ quan  thi hành án có  thẩm quyền  tiến hành thi cưỡng chế tài sản trên thông qua biện pháp kê biên ngôi nhà.

2.2.Thứ hai về vấn đề biện pháp nào để bảo vệ tài sản của mình đang ở ?

Căn cứ khoản 7 Điều 1 Luật Thi hành án dân sự năm 2014:

“Điều 7b. Quyền, nghĩa vụ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

1. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có các quyền sau đây:

a) Được thông báo, tham gia vào việc thực hiện biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án mà mình có liên quan;

b) Yêu cầu Tòa án xác định, phân chia quyền sở hữu, sử dụng tài sản; yêu cầu Tòa án giải thích những điểm chưa rõ, đính chính lỗi chính tả hoặc số liệu sai sót; khởi kiện dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp có tranh chấp về tài sản liên quan đến thi hành án;

c) Khiếu nại, tố cáo về thi hành án.

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh các quyết định, yêu cầu của Chấp hành viên trong thi hành án; thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự khi có thay đổi về địa chỉ, nơi cư trú.””

Như vậy trong trường hợp này thì bạn có quyền khởi kiện dân sự về hợp đồng mua bán giữa hai bên để bảo vệ quyền lợi của mình tại tòa án nhân dân cấp huyện nơi có đất.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – Nptlawyer.com ;

Related posts

Hệ thống pháp luật và chế độ pháp quyền

NP Tú Trinh

Lấy lại đất nhà nước đã đền bù để làm công trình phúc lợi ?

NP Tú Trinh

Tranh chấp khởi kiện mua bán đất nông nghiệp ?

NP Tú Trinh

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương: Kiến nghị từ thực tiễn một quận

NP Tú Trinh

Tư vấn về cấp phép xây dựng nhà ở tại nông thôn ?

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục chuyển đổi đất trồng lúa sang làm trang trại ?

NP Tú Trinh

Tư vấn mua bán căn nhà được thừa kế từ ông bà ngoại ?

NP Tú Trinh

Thủ tục chuyển nhượng và xử lý hoạt động xây nhà trên đất ?

NP Tú Trinh

Đất có sổ đỏ cho chú sử dụng một phần thì có bị mất hay không ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More