Tin Tức Tư vấn Thuế

Tư vấn về hóa đơn GTGT và hóa đơn thương mại khi xuất khẩu?

Công ty tôi là công ty chế xuất được hưởng thuế VAT 0% cho xuất khẩu. Hiện Công ty tôi khi xuất khẩu phải in hai loại hoá đơn là Hoá đơn VAT và Hoá đơn thương mại. Vậy cho tôi hỏi là công ty có thể chỉ in một loại hoá đơn thương mại có được không?

NPTLAWYER tư vấn cho bạn:

Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2014:

Tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-TC quy định:

“Sửa đổi khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”.”

Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 119/2014/T-BTC quy định:

“Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

“2. Các loại hóa đơn:

a) Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

– Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

– Hoạt động vận tải quốc tế;

– Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

b) Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:

– Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu (mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

– Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

Ví dụ:

– Doanh nghiệp A là doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ vừa có hoạt động bán hàng trong nước vừa có hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài. Doanh nghiệp A sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán hàng trong nước và không cần lập hóa đơn GTGT cho hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài….”

Căn cứ các quy định trên, từ ngày 01/09/2014 khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài Công ty không cần lập hóa đơn GTGT mà chỉ cần sử dụng hóa đơn thương mại. Hóa đơn thương mại là căn cứ để làm thủ tục Hải quan và kê khai thuế theo quy định.

Công ty khô

NPTLAWYER hy vọng tư vấn trên hữu ích cho bạn.

Trân trọng!

*Lưu ý: Nội dung tư vấn nêu trên chỉ nhằm mục đích tham khảo. Tùy từng thời điểm có sự thay đổi về chính sách pháp luật mà nội dung tư vấn có thể được điều chỉnh. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý xin vui lòng liên hệ về email: npttrinhlaw@gmail.com. 

Related posts

Người thuê nhà có quyền chấm dứt hợp đồng trước hạn do dịch Covid-19 hay không?

NP Tú Trinh

Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản ?

NP Tú Trinh

Có được sa thải người lao động khi đang mang thai không?

NP Tú Trinh

Công ty có phải báo trước thời gian khi kỷ luật sa thải người lao động không?

NP Tú Trinh

Có được để lại di sản thừa kế cho hàng xóm?

NP Tú Trinh

Thủ tục đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử

NP Tú Trinh

Nếu làm lây lan dịch bệnh, trốn cách ly thì có thể bị xử lý hình sự?

NP Tú Trinh

Nam có được nghỉ thai sản khi chưa đăng ký kết hôn không?

NP Tú Trinh

Thay đổi đăng ký kinh doanh có phải gửi mẫu số MS 08-MST ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More