Tư vấn Đất đai

Tư vấn về hiệu lực của biên bản họp gia đình ?

Thưa luật sư, Xin hỏi biên bản họp gia đình có chử ký đủ các thành viên, họ tên đầy đủ số chứng minh nhưng không có cơ quan làm chứng và biên bản thành lập đến nay hơn 10 năm rồi. Khi ra toà biên bản có hiệu lực hay không ?

Xin được câu trả lời Cám ơn!

Người hỏi: LV Hiện

Câu hỏi được biên tập từ chuyên muc hỏi đáp pháp luật đất đai của Nptlawyer.com ;,

Luật sư tư vấn lập biên bản họp gia đình, gọi:

Trả lời:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự năm  2005

Nội dung trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn pháp luật của chúng tôi. Câu hỏi của bạn, Nptlawyer.com ; xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 121 BLDS 2005 thì biên bản họp gia đình sẽ là một giao dịch dân sự. Và theo quy định tại Điều 124 BLDS 2005  thì giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản và có công chứng chứng thực, phải đăng ký, xin phép thì phải tuân thủ theo quy định của pháp luật đó. Trường hơp của bạn, biên bản họp gia đình cần phải được lập bằng văn bản và có công chứng chứng thực của cơ quan có thẩm quyền thì biên bản họp gia đình đó mới có hiệu lực pháp luật. 

Do biên bản họp gia đình của bạn chỉ có chử ký đủ các thành viên, họ tên đầy đủ số chứng minh nhưng không có cơ quan làm chứng nên theo quy định tại Điêu 134 BLDS 2005 về giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức thì biên bản họp gia đình của gia đình bạn đã vô hiệu. Căn cứ vào quy định này thì Tòa án sẽ tuyên bố biên bản họp gia đình này vô hiệu (không có hiệu lực).

Bạn có thể tham khảo mẫu biên bản họp gia đình sau: >> Tải mẫu biên bản họp gia đình

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật đất đai

Related posts

Văn bản hành chính của cơ quan hành chính Nhà Nước hết hiệu lực khi nào?

NP Tú Trinh

Thuộc diện quy hoạch chưa xác định rõ có được cấp sổ đỏ ?

NP Tú Trinh

Tư vấn mua bán nhà đất ?

NP Tú Trinh

Thủ tục chứng minh quyền sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

Dịch vụ tư vấn xin cấp sổ đỏ (sổ hồng)

NP Tú Trinh

Bồi thường về tài sản là cây cối trên đất có được không ?

NP Tú Trinh

Theo Luật đất đai 2003, phạm vi điều chỉnh và đối tượng điều chỉnh được quy định như thế nào ?

NP Tú Trinh

Làm sao để lấy lại quyền sử hữu đất khi nó nằm trong bìa đỏ của người khác ?

NP Tú Trinh

Khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More