Tư vấn Đất đai

Tư vấn về hiệu lực của biên bản họp gia đình ?

Thưa luật sư, Xin hỏi biên bản họp gia đình có chử ký đủ các thành viên, họ tên đầy đủ số chứng minh nhưng không có cơ quan làm chứng và biên bản thành lập đến nay hơn 10 năm rồi. Khi ra toà biên bản có hiệu lực hay không ?

Xin được câu trả lời Cám ơn!

Người hỏi: LV Hiện

Câu hỏi được biên tập từ chuyên muc hỏi đáp pháp luật đất đai của Nptlawyer.com ;,

Luật sư tư vấn lập biên bản họp gia đình, gọi:

Trả lời:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự năm  2005

Nội dung trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn pháp luật của chúng tôi. Câu hỏi của bạn, Nptlawyer.com ; xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 121 BLDS 2005 thì biên bản họp gia đình sẽ là một giao dịch dân sự. Và theo quy định tại Điều 124 BLDS 2005  thì giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản và có công chứng chứng thực, phải đăng ký, xin phép thì phải tuân thủ theo quy định của pháp luật đó. Trường hơp của bạn, biên bản họp gia đình cần phải được lập bằng văn bản và có công chứng chứng thực của cơ quan có thẩm quyền thì biên bản họp gia đình đó mới có hiệu lực pháp luật. 

Do biên bản họp gia đình của bạn chỉ có chử ký đủ các thành viên, họ tên đầy đủ số chứng minh nhưng không có cơ quan làm chứng nên theo quy định tại Điêu 134 BLDS 2005 về giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức thì biên bản họp gia đình của gia đình bạn đã vô hiệu. Căn cứ vào quy định này thì Tòa án sẽ tuyên bố biên bản họp gia đình này vô hiệu (không có hiệu lực).

Bạn có thể tham khảo mẫu biên bản họp gia đình sau: >> Tải mẫu biên bản họp gia đình

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật đất đai

Related posts

Đất thừa kế nhưng không được thể hiện trên bản đồ Đất đai 299?

NP Tú Trinh

Khai hoang, canh tác trên đất nông trường ?

NP Tú Trinh

Thủ tục tặng cho đất khi đất trong quy hoạch?

NP Tú Trinh

Có thể chuyển mục đích sử dụng một phần diện tích đất hay không ?

NP Tú Trinh

Đất khai hoang nhưng không có trong bản đồ có được bồi thường không ?

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục tặng cho chủ quyền đất cho Em trai ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về lấn chiếm không gian đất ?

NP Tú Trinh

Quy định về chuyển quyền sử dụng đất của các thành viên trong gia đình

NP Tú Trinh

Lối thoát nào cho thị trường bất động sản Việt Nam ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More