Tư vấn Đất đai

Tư vấn mức đền bù khi Nhà nước thu hồi đất?

Thưa luật sư, gia đình tôi được giao khai thác thủy sản và bảo vệ rừng thuộc dự án rừng phòng hộ 595 thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với diện tích hơn 17ha từ năm 1987.

Tuy nhiên đến nay khi dự án cảng Cái Mép hình thành và thu hồi đất, gia đình tôi được thông báo là không đền bù. Sau nhiều lần khiếu nại, gia đình tôi chỉ được đền bù với mức giá 5 triệu/m2 kèm theo 40 triệu tiền hỗ trợ. Như vậy, UBND tỉnh BR-VT đền bù có đúng mức giá hay không?

Tôi xin cảm ơn!

Người gửi: HT Trực

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đât đai của Nptlawyer.com ;

Luật sư tư vấn luật đất đai

Trả lời:

Nptlawyer.com ; đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

 

Căn cứ pháp lý:

Luật đất đai 2013

Nội dung phân tích:

Theo quy định tại Điều 82 Luật đất đai 2013, các trường hợp không được đền bù khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm: 

"Điều 82. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất

Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:

1. Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này;

2. Đất được Nhà nước giao để quản lý;

3. Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này;

4. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này.

Điều 76. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1. Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này;

b) Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;

c) Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;

d) Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;

đ) Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối."

Như vậy, nếu đất của bạn không thuộc các trường hợp nêu trên thì bạn sẽ được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi. 

 Về mức đền bù: căn cứ vào giá đất thực tế mà UBND cấp tỉnh nơi có đất bị thu hồi công bố và ban hành để tính mức đền bù khi Nhà nước thu hồi đất được quy định tại Điều 114 – Luật đất đai 2013 như sau:

"Điều 114. Bảng giá đất và giá đất cụ thể

2. Bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

đ) Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.
Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa
đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.
Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.

4. Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

đ) Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất."

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về đất đai, thuế và lệ phí. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn Pháp luật đất đai.

 

Related posts

Làm thế nào để được cấp sổ đỏ với đất khai hoang?

NP Tú Trinh

Mua nhà nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

NP Tú Trinh

Tháo dỡ nhà có được hỗ trợ gì không ?

NP Tú Trinh

Xin mẫu hợp đồng mua bán nhà ?

NP Tú Trinh

Đơn nặc danh tố cáo tham nhũng ?

NP Tú Trinh

Hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước

NP Tú Trinh

Tư vấn hạn mức, thời hạn, chuyển đổi, mục đích sử dụng đất nông nghiệp?

NP Tú Trinh

Tư vấn về thủ tục chuyển quyền sử dụng đất

NP Tú Trinh

Tư vấn sang tên sổ đỏ nhà đất tại Hà Nội

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More