Tư vấn Đất đai

Tranh chấp về đất không có di chúc ?

Kính chào Diễn Đàn Luật; ! Tôi có thắc mắc mong được giải đáp. Tranh chấp đất đai quận Bắc Từ Liêm , Hà Nội Gia đình ông bà nội tôi có 5 người con là 1-Nguyễn Thị H ( nữ) 2-Nguyễn Viết M( nam) 3-Nguyễn Viết V(nam) 4-Nguyễn Viết H( bố tôi) 5-Nguyễn Thị C(nữ) Ông bà Nội tôi mất từ lâu (1991) mà không để lại di chúc và không có bất kì giấy tờ gì trên thửa đất rộng 499 m2.

Trên dây là ý ki?n tu v?n c?a chúng tôi v? câu h?i c?a quý khách hàng. Vi?c dua ra ý ki?n tu v?n nêu trên can c? vào các quy d?nh c?a pháp lu?t và thông tin do quý khách hàng cung c?p. M?c dích dua ra n?i dung tu v?n này là d? các cá nhân, t? ch?c tham kh?o.

Tru?ng h?p trong n?i dung tu v?n có di?u gì gây nh?m l?n, chua rõ ràng ho?c thông tin nêu trong n?i dung tu v?n khi?n quý khách chua hi?u h?t v?n d? ho?c/ và có s? vu?ng ng?i, th?c m?c, chúng tôi r?t mong nh?n du?c ý ki?n ph?n h?i c?a quý khách hàng.

M?i vu?ng m?c b?n vui lòng trao d?i tr?c ti?p v?i b? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t tr?c tuy?n qua t?ng dài 24/7 g?i s?:  ho?c g?i qua email: [email protected]  d? nh?n du?c s? tu v?n, h? tr? t? Lu?t Nptlawyer.com ;.

R?t mong nh?n du?c s? h?p tác!

Trân tr?ng./.                                  

B? ph?n Lu?t su  dân s?.

Related posts

Kiến thức cơ bản về thuế chuyển quyền sử dụng đất

NP Tú Trinh

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

NP Tú Trinh

Chống tham nhũng được không ?

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án?

NP Tú Trinh

Đất đã bán rồi vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

NP Tú Trinh

Tư vấn về việc mua nhà đất có nguồn gốc sử dụng là đất nông nghiệp ?

NP Tú Trinh

Thị trường bất động sản: nhìn từ phía người mua

NP Tú Trinh

Các nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất?

NP Tú Trinh

Toàn cầu hoá và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam hiện nay

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More