Tư vấn Đất đai

Tranh chấp về đất không có di chúc ?

Kính chào Diễn Đàn Luật; ! Tôi có thắc mắc mong được giải đáp. Tranh chấp đất đai quận Bắc Từ Liêm , Hà Nội Gia đình ông bà nội tôi có 5 người con là 1-Nguyễn Thị H ( nữ) 2-Nguyễn Viết M( nam) 3-Nguyễn Viết V(nam) 4-Nguyễn Viết H( bố tôi) 5-Nguyễn Thị C(nữ) Ông bà Nội tôi mất từ lâu (1991) mà không để lại di chúc và không có bất kì giấy tờ gì trên thửa đất rộng 499 m2.

Trên dây là ý ki?n tu v?n c?a chúng tôi v? câu h?i c?a quý khách hàng. Vi?c dua ra ý ki?n tu v?n nêu trên can c? vào các quy d?nh c?a pháp lu?t và thông tin do quý khách hàng cung c?p. M?c dích dua ra n?i dung tu v?n này là d? các cá nhân, t? ch?c tham kh?o.

Tru?ng h?p trong n?i dung tu v?n có di?u gì gây nh?m l?n, chua rõ ràng ho?c thông tin nêu trong n?i dung tu v?n khi?n quý khách chua hi?u h?t v?n d? ho?c/ và có s? vu?ng ng?i, th?c m?c, chúng tôi r?t mong nh?n du?c ý ki?n ph?n h?i c?a quý khách hàng.

M?i vu?ng m?c b?n vui lòng trao d?i tr?c ti?p v?i b? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t tr?c tuy?n qua t?ng dài 24/7 g?i s?:  ho?c g?i qua email: [email protected]  d? nh?n du?c s? tu v?n, h? tr? t? Lu?t Nptlawyer.com ;.

R?t mong nh?n du?c s? h?p tác!

Trân tr?ng./.                                  

B? ph?n Lu?t su  dân s?.

Related posts

Làm thủ tục sang tên sổ đỏ khi không còn liên hệ với bên bán ?

NP Tú Trinh

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của luật đấu thầu năm 2013

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục tặng cho tài sản và việc cấp sổ đỏ ?

NP Tú Trinh

Chuyển nhượng đất cho con có phải nộp phí gì không ?

NP Tú Trinh

Giải quyết hợp đồng tranh chấp đất đai?

NP Tú Trinh

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất lên đất thổ cư?

NP Tú Trinh

Tư vấn pháp luật về xin cấp phép xây dựng nhà ở ?

NP Tú Trinh

Tư vấn pháp luật về việc đòi lại quyền sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

Đối tượng được ưu tiên khi giải phóng mặt bằng chợ ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More