Tư vấn Đất đai

Tranh chấp về đất không có di chúc ?

Kính chào Diễn Đàn Luật; ! Tôi có thắc mắc mong được giải đáp. Tranh chấp đất đai quận Bắc Từ Liêm , Hà Nội Gia đình ông bà nội tôi có 5 người con là 1-Nguyễn Thị H ( nữ) 2-Nguyễn Viết M( nam) 3-Nguyễn Viết V(nam) 4-Nguyễn Viết H( bố tôi) 5-Nguyễn Thị C(nữ) Ông bà Nội tôi mất từ lâu (1991) mà không để lại di chúc và không có bất kì giấy tờ gì trên thửa đất rộng 499 m2.

Trên dây là ý ki?n tu v?n c?a chúng tôi v? câu h?i c?a quý khách hàng. Vi?c dua ra ý ki?n tu v?n nêu trên can c? vào các quy d?nh c?a pháp lu?t và thông tin do quý khách hàng cung c?p. M?c dích dua ra n?i dung tu v?n này là d? các cá nhân, t? ch?c tham kh?o.

Tru?ng h?p trong n?i dung tu v?n có di?u gì gây nh?m l?n, chua rõ ràng ho?c thông tin nêu trong n?i dung tu v?n khi?n quý khách chua hi?u h?t v?n d? ho?c/ và có s? vu?ng ng?i, th?c m?c, chúng tôi r?t mong nh?n du?c ý ki?n ph?n h?i c?a quý khách hàng.

M?i vu?ng m?c b?n vui lòng trao d?i tr?c ti?p v?i b? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t tr?c tuy?n qua t?ng dài 24/7 g?i s?:  ho?c g?i qua email: npttrinhlaw@gmail.com  d? nh?n du?c s? tu v?n, h? tr? t? Lu?t Nptlawyer.com ;.

R?t mong nh?n du?c s? h?p tác!

Trân tr?ng./.                                  

B? ph?n Lu?t su  dân s?.

Related posts

Yêu cầu để cấp sổ đỏ như vậy có đúng không?

NP Tú Trinh

Thủ tục mua bán nhà không có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và đất ?

NP Tú Trinh

Xin mẫu hợp đồng mua bán nhà ?

NP Tú Trinh

Tranh chấp hợp đồng mua bán đất đai không đặt cọc ?

NP Tú Trinh

Tư vấn xác định giá nhà, đất khi có tranh chấp về giá ?

NP Tú Trinh

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế đối với các khoản thu về Đất đai

NP Tú Trinh

Hướng dẫn thu tiền thuế sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

Tư vấn thừa kế đất của mẹ đã mất để lại khi không có di chúc ?

NP Tú Trinh

Khai hoang, canh tác trên đất nông trường ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More