Tư vấn Đất đai

Tranh chấp về đất không có di chúc ?

Kính chào Diễn Đàn Luật; ! Tôi có thắc mắc mong được giải đáp. Tranh chấp đất đai quận Bắc Từ Liêm , Hà Nội Gia đình ông bà nội tôi có 5 người con là 1-Nguyễn Thị H ( nữ) 2-Nguyễn Viết M( nam) 3-Nguyễn Viết V(nam) 4-Nguyễn Viết H( bố tôi) 5-Nguyễn Thị C(nữ) Ông bà Nội tôi mất từ lâu (1991) mà không để lại di chúc và không có bất kì giấy tờ gì trên thửa đất rộng 499 m2.

Trên dây là ý ki?n tu v?n c?a chúng tôi v? câu h?i c?a quý khách hàng. Vi?c dua ra ý ki?n tu v?n nêu trên can c? vào các quy d?nh c?a pháp lu?t và thông tin do quý khách hàng cung c?p. M?c dích dua ra n?i dung tu v?n này là d? các cá nhân, t? ch?c tham kh?o.

Tru?ng h?p trong n?i dung tu v?n có di?u gì gây nh?m l?n, chua rõ ràng ho?c thông tin nêu trong n?i dung tu v?n khi?n quý khách chua hi?u h?t v?n d? ho?c/ và có s? vu?ng ng?i, th?c m?c, chúng tôi r?t mong nh?n du?c ý ki?n ph?n h?i c?a quý khách hàng.

M?i vu?ng m?c b?n vui lòng trao d?i tr?c ti?p v?i b? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t tr?c tuy?n qua t?ng dài 24/7 g?i s?:  ho?c g?i qua email: npttrinhlaw@gmail.com  d? nh?n du?c s? tu v?n, h? tr? t? Lu?t Nptlawyer.com ;.

R?t mong nh?n du?c s? h?p tác!

Trân tr?ng./.                                  

B? ph?n Lu?t su  dân s?.

Related posts

Sàn giao dịch bất động sản cung cấp 1 sản phẩm cho 2 khách hàng có hợp pháp ?

NP Tú Trinh

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở nông thôn

NP Tú Trinh

Những chú ý khi thế chấp nhà để vay tiền ngân hàng

NP Tú Trinh

Quyền từ chối nhận di sản thừa kế là nhà của người Việt Nam định cư ở nước ngoài ?

NP Tú Trinh

Vụ kiện lối đi 5 năm không thi hành án giải quyết thế nào ?

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục nộp thuế chuyển mục đích sử dụng đất vường sang đất ở?

NP Tú Trinh

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi làm mất giấy đo đạc đất.

NP Tú Trinh

Có thể thay đổi phán quyết bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân tỉnh không?

NP Tú Trinh

Mẫu hợp đồng tư vấn và thiết kế kiến trúc

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More