Tài Liệu Tin Tức Tư vấn Doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh công bố kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch Covid-19

Ngày 21/04/2020, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch 1455/KH-UBND V/v Hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch SARS-CoV-2 từ nay đến ngày 31/12/2020.

Theo đó, Kế hoạch 1455 nêu rõ bốn nội dung chính:

Một là tập trung hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh trong điều kiện an toàn. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khảo sát tình hình thực tế, xây dựng các bộ tiêu chí xếp hạng ưu tiên hỗ trợ tháo gỡ khó khăn; tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp giảm thủ tục hành chính để hỗ trợ lưu thông hàng hóa trên địa bàn.

Hai là hỗ trợ giảm chi phí sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp (đang sản xuất; tạm ngừng sản xuất) và chi phí sinh hoạt cho người dân. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan đề xuất, tham mưu chính sách hỗ trợ chi phí về điện, nước, thuế, tiền thuê đất, bảo hiểm xã hội, thủ tục hành chính và chăm lo đời sống cho người lao động.

Ba là hỗ trợ đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương tham mưu việc ban hành quy định thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của thành phố, nhằm hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; bổ sung danh mục nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng được hỗ trợ lãi vay tham gia vào Chương trình kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của thành phố.

Bốn là hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch Covid-19. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát, nắm bắt tình hình, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn có giải pháp giảm rủi ro để được tái sản xuất, kinh doanh theo bộ Chỉ số đánh giá tính lây nhiễm vi rút corona tại doanh nghiệp đã được ban hành; thực hiện cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh; áp dụng các biện pháp hỗ trợ về lãi vay, giảm các chi phí liên quan…

Vui lòng xem Kế hoạch 1455 đầy đủ: TẠI ĐÂY

NPTLAWYER.

Related posts

Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án

NP Tú Trinh

Phải dùng bút có mực màu xanh khi ký văn bản

NP Tú Trinh

Tính lương thế nào nếu trực ca đêm vào ngày nghỉ?

NP Tú Trinh

Thủ tục góp vốn mua cổ phần/ phần vốn góp vào doanh nghiệp đang hoạt động ở Việt Nam

NP Tú Trinh

Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 2019

NP Tú Trinh

Có phải trả nợ nữa không khi chủ nợ đã chết?

NP Tú Trinh

Từng bị kết án vì Tội cố ý làm hư hỏng tài sản thì có được hành nghề luật sư không?

NP Tú Trinh

Mẫu Văn bản thỏa thuận cử người quản lý di sản

NP Tú Trinh

Thuế suất ưu đãi thảm trải sàn theo Hiệp định EVFTA 2020

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More