Tài Liệu Tin Tức Tư vấn Doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh công bố kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch Covid-19

Ngày 21/04/2020, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch 1455/KH-UBND V/v Hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch SARS-CoV-2 từ nay đến ngày 31/12/2020.

Theo đó, Kế hoạch 1455 nêu rõ bốn nội dung chính:

Một là tập trung hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh trong điều kiện an toàn. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khảo sát tình hình thực tế, xây dựng các bộ tiêu chí xếp hạng ưu tiên hỗ trợ tháo gỡ khó khăn; tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp giảm thủ tục hành chính để hỗ trợ lưu thông hàng hóa trên địa bàn.

Hai là hỗ trợ giảm chi phí sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp (đang sản xuất; tạm ngừng sản xuất) và chi phí sinh hoạt cho người dân. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan đề xuất, tham mưu chính sách hỗ trợ chi phí về điện, nước, thuế, tiền thuê đất, bảo hiểm xã hội, thủ tục hành chính và chăm lo đời sống cho người lao động.

Ba là hỗ trợ đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương tham mưu việc ban hành quy định thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của thành phố, nhằm hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; bổ sung danh mục nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng được hỗ trợ lãi vay tham gia vào Chương trình kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của thành phố.

Bốn là hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch Covid-19. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát, nắm bắt tình hình, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn có giải pháp giảm rủi ro để được tái sản xuất, kinh doanh theo bộ Chỉ số đánh giá tính lây nhiễm vi rút corona tại doanh nghiệp đã được ban hành; thực hiện cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh; áp dụng các biện pháp hỗ trợ về lãi vay, giảm các chi phí liên quan…

Vui lòng xem Kế hoạch 1455 đầy đủ: TẠI ĐÂY

NPTLAWYER.

Related posts

Cách tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất theo quy định hiện hành

NP Tú Trinh

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên mới nhất

NP Tú Trinh

Ngày 06/04/2020, Chính phủ chốt giá mới cho điện mặt trời

NP Tú Trinh

Mẫu HK02 PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

NP Tú Trinh

Mẫu Hợp đồng EPC

NP Tú Trinh

Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, mức giảm giá khuyến mại ?

NP Tú Trinh

Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng có sẵn

NP Tú Trinh

Mẫu Đơn yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự

NP Tú Trinh

Tài sản chung của vợ chồng được tính từ khi nào?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More