Tư vấn Hôn nhân Gia đình

Mẫu xin nhận con nuôi

Diễn Đàn Luật; cung cấp Mẫu xin nhận con nuôi (Mẫu TP/CN-2011/CN.02) để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ:

 

.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 

——————————————————————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________***________

 

ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI

 

                Kính gửi:[1] ……………………………………………………………………….

       ……………………………………………………………………………………………                          

Chúng tôi/tôi là:

 

Ông

Họ và tên

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

Nơi sinh

 

 

Dân tộc

 

 

Quốc tịch

 

 

Nghề nghiệp

 

 

Nơi thường trú

 

 

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

 

 

Nơi cấp

 

 

Ngày, tháng, năm cấp

 

 

Địa chỉ liên hệ

 

 

Điện thoại/fax/email

 

 

          Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:

Họ và tên: …………………………………….. Giới tính: ……………………..………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………………………………………..

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc: ………………………………….. Quốc tịch: ……………………………………………………………………………..

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………………

Tình trạng sức khỏe: ……………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên cha: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………….……………………………

Dân tộc:…………………………………… Quốc tịch: ………………………………………………….…………………………..

Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên mẹ: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:………………………………… Quốc tịch: ………………………………………………..……………………………….

Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….

 Họ và tên, nơi thường trú của cá nhân/tổ chức đang nuôi dưỡng/giám hộ trẻ em[2]:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Quan hệ giữa người xin nhận con nuôi và trẻ em được nhận làm con nuôi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lý do xin nhận con nuôi: ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………….……………………….

Nếu được nhận trẻ em làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Chúng tôi/tôi cam kết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình trạng phát triển mọi mặt của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho…………………………[3] nơi chúng tôi/tôi thường trú.

Đề  nghị[4] ………………………………………………. xem xét, giải quyết.

                          ………………, ngày …………….. tháng ……….. năm……………..

                     ÔNG                                                                      BÀ

          (Ký, ghi rõ họ tên)                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 


[1]  Trường hợp người nhận con nuôi thường trú tại Việt Nam, thì gửi UBND xã/ phường/thị trấn nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp người nhận con nuôi tạm trú ở nước ngoài, thì gửi Cơ quan đại diện Việt Nam, nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi.

[2]  Không cần khai phần này nếu trẻ em đang sống cùng cha,mẹ đẻ. Trường hợp trẻ em đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng thì ghi tên, địa chỉ của cơ sở nuôi dưỡng. Trường hợp trẻ em đang sống cùng người giám hộ/người nuôi dưỡng, thì ghi họ tên, địa chỉ của người đang giám hộ/ nuôi dưỡng trẻ em.

[3]  Ghi tên UBND xã/phường/thị trấn hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

[4] Như kính gửi.

 

———————————————————

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

3. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;

Related posts

Thủ tục cho Anh rể, chị gái ở Mỹ nhận con nuôi ?

NP Tú Trinh

Tranh chấp hôn nhân gia đình: Điều tra chưa kỹ đã vội phán quyết

NP Tú Trinh

Quy định mới về điều kiện sinh con thứ 3

NP Tú Trinh

Thủ tục ly hôn với chồng nghiện ma túy ?

NP Tú Trinh

Thẩm quyền xác nhận tình trạng hôn nhân và thủ tuc đăng kí kết hôn khi chuyển khẩu ?

NP Tú Trinh

Tài sản đứng tên một người ly hôn chia thế nào ?

NP Tú Trinh

Hướng dẫn phân chia tài sản khi ly hôn ?

NP Tú Trinh

Tư vấn đăng ký kết hôn với người nước ngoài quốc tịch Anh?

NP Tú Trinh

Có được làm lại giấy đăng ký kết hôn do ghi sai năm sinh không ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More