Mẫu văn bản Tài Liệu

Mẫu HK01 BẢN KHAI NHÂN KHẨU

Tải file tại đây: Bản khai nhân khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Mẫu HK01 ban hành
theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

 

BẢN KHAI NHÂN KHẨU

(Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)

1. Họ và tên (1):………………………………………………………………………………………………….

2. Họ và tên gọi khác (nếu có): …………………………………………………………………………….

3. Ngày, tháng, năm sinh:……………./……..…./……………… 4. Giới tính:…………………………

5. Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………………….

6. Nguyên quán:…………………………………………………………………………………………………

7. Dân tộc:………………………8. Tôn giáo:………….…………9. Quốc tịch:………………………

10. CMND số:………………………. 11. Hộ chiếu số:………………………………………………….

12. Nơi thường trú:…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

13. Địa chỉ chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

14. Trình độ học vấn (2):………..…………..15. Trình độ chuyên môn (3):……………………………

16. Biết tiếng dân tộc:………………………..17. Trình độ ngoại ngữ:……………………………….

18. Nghề nghiệp, nơi làm việc:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

19. Tóm tắt về bản thân (Từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay ở đâu, làm gì):

Từ tháng, năm đến tháng, năm Chỗ ở

(Ghi rõ số nhà, đường phố; thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/ phường/thị trấn; quận/ huyện; tỉnh/ thành phố. Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ tên nước)

Nghề nghiệp, nơi làm việc
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
20. Tiền án (Tội danh, hình phạt, theo bản án số, ngày, tháng, năm của Tòa án):……………..

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

21. Tóm tắt về gia đình (Bố, mẹ; vợ/chồng; con; anh, chị, em ruột) (4):

TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Quan hệ Nghề nghiệp Địa chỉ chỗ ở hiện nay
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình./.

 

  ………., ngày…..tháng…..năm……
NGƯỜI KHAI HOẶC NGƯỜI VIẾT HỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu;

(2) Ghi rõ trình độ học vấn cao nhất (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, tốt nghiệp phổ thông trung học, tốt nghiệp phổ thông cơ sở…; nếu không biết chữ thì ghi rõ “không biết chữ”);

(3) Ghi rõ chuyên ngành được đào tạo hoặc trình độ tay nghề, bậc thợ, chuyên môn kỹ thuật khác được ghi trong văn bằng, chứng chỉ.

(4) Ghi cả cha, mẹ, con nuôi; người nuôi dưỡng; người giám hộ theo quy định của pháp luật (nếu có).

 

 

 

 

Related posts

Những điểm mới nổi bật của Nghị định 148/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai

NP Tú Trinh

Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án

NP Tú Trinh

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên mới nhất

NP Tú Trinh

Mẫu Hợp đồng tư vấn xây dựng

NP Tú Trinh

Mức đóng Đảng phí mới nhất năm 2020

NP Tú Trinh

Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án

NP Tú Trinh

Mẫu Báo cáo tình hình phát triển của con nuôi (VN-EN)

NP Tú Trinh

Hợp đồng cho thuê (cho thuê lại) quyền sử dụng đất

NP Tú Trinh

Mẫu Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More