Mẫu văn bản Tư vấn Dân sự Tư Vấn Hành Chính Tư vấn Hôn nhân Gia đình

Mẫu Biên bản lấy ý kiến cha mẹ đẻ và người giám hộ cho trẻ em làm con nuôi trong nước

Tải Mẫu tại đây:

Bien ban lay y kien cha me de va nguoi giam ho ve viec cho tre em lam con nuoi trong nuoc – con cac quyen cu the

(Thông tư 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi).

Related posts

Tư vấn thủ tục ly hôn và quyền, nghĩa vụ của vợ chồng sau ly hôn ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về việc nuôi con sau khi ly hôn?

NP Tú Trinh

Căn nhà không đứng tên sở hữu khi ly hôn tòa có thẩm quyền chia ngôi nhà này không ?

NP Tú Trinh

Tư vấn từ bỏ quyền nuôi con của người giám hộ khi ly hôn ?

NP Tú Trinh

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam và ly hôn đơn phương khi vợ nuôi con 6 tháng tuổi?

NP Tú Trinh

Đến tòa án nào để làm thủ tục khi ly hôn ?

NP Tú Trinh

Hướng dẫn luật lý lịch tư pháp

NP Tú Trinh

Hỏi về điều kiện và thủ tục ly hôn đơn phương ?

NP Tú Trinh

Một số ý kiến về quyền sở hữu tài sản của vợ chồng

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More