Mẫu văn bản Tư vấn Dân sự Tư Vấn Hành Chính Tư vấn Hôn nhân Gia đình

Mẫu Biên bản lấy ý kiến cha mẹ đẻ và người giám hộ cho trẻ em làm con nuôi trong nước

Tải Mẫu tại đây:

Bien ban lay y kien cha me de va nguoi giam ho ve viec cho tre em lam con nuoi trong nuoc – con cac quyen cu the

(Thông tư 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi).

Related posts

Ly hôn đơn phương nhưng giấy đăng ký kết hôn do chồng giữ có ly hôn được không ?

NP Tú Trinh

Vợ không tham dự phiên Tòa, có xét xử ly hôn được không?

NP Tú Trinh

Làm giấy khai sinh cho con khi chưa tiến hành đăng ký kết hôn ?

NP Tú Trinh

Tranh chấp quyền nuôi con ngoài giá thú ?

NP Tú Trinh

Tư vấn giải quyết ly hôn khi cả hai vợ chồng đều ở nước ngoài?

NP Tú Trinh

Phát triển văn hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

NP Tú Trinh

Chồng có được ly hôn đơn phương khi con được 4 tháng tuổi hay không ?

NP Tú Trinh

Ly hôn Tòa án không chấp nhận ?

NP Tú Trinh

Thực hiện thủ tục nhận con khi bố chưa đủ tuổi kết hôn ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More