Mẫu văn bản Tư vấn Dân sự Tư Vấn Hành Chính Tư vấn Hôn nhân Gia đình

Mẫu Biên bản lấy ý kiến cha mẹ đẻ và người giám hộ cho trẻ em làm con nuôi trong nước

Tải Mẫu tại đây:

Bien ban lay y kien cha me de va nguoi giam ho ve viec cho tre em lam con nuoi trong nuoc – con cac quyen cu the

(Thông tư 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi).

Related posts

Tư vấn nộp hồ sơ ly hôn qua bưu điện ?

NP Tú Trinh

Chọn trăng hoa hay hạnh phúc

NP Tú Trinh

Đơn phương ly hôn thì nộp đơn ở đâu ?

NP Tú Trinh

Điều kiện để tòa án phán quyết cho nuôi con sau khi ly hôn?

NP Tú Trinh

Phân chia tài sản và nợ khi ly hôn ?

NP Tú Trinh

Tư vấn tranh chấp chia tài sản của vợ chồng sau khi ly hôn ?

NP Tú Trinh

Làm sao để ly hôn và con cái được chia tài sản ?

NP Tú Trinh

Vợ không tham dự phiên Tòa, có xét xử ly hôn được không?

NP Tú Trinh

Sau khi ly hôn vợ có quyền cấm chồng đến thăm con hay không?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More