Mẫu văn bản Tư vấn Dân sự Tư Vấn Hành Chính Tư vấn Hôn nhân Gia đình

Mẫu Biên bản lấy ý kiến cha mẹ đẻ và người giám hộ cho trẻ em làm con nuôi trong nước

Tải Mẫu tại đây:

Bien ban lay y kien cha me de va nguoi giam ho ve viec cho tre em lam con nuoi trong nuoc – con cac quyen cu the

(Thông tư 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi).

Related posts

Quyền nuôi cháu nội khi bố mẹ cháu chưa đăng ký kết hôn ?

NP Tú Trinh

Nộp đơn ly hôn đơn phương ở Tòa án nào ?

NP Tú Trinh

Tư vấn điều kiện để người chồng được nuôi con ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về quyền nuôi con khi cha mẹ không có đăng ký kết hôn ?

NP Tú Trinh

Mẫu Giấy quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Mẫu TP/HTNNg-2015-CMC.2.a)

NP Tú Trinh

Thủ tục ly hôn kéo dài bao lâu ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về thủ tục ly hôn theo yêu cầu của một bên ?

NP Tú Trinh

Chỉ chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền nếu thuộc một trong 04 trường hợp

NP Tú Trinh

Tòa án triệu tập hòa giải mấy lần khi ly hôn đơn phương?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More