Mẫu văn bản Tư vấn Dân sự Tư Vấn Hành Chính Tư vấn Hôn nhân Gia đình

Mẫu Biên bản lấy ý kiến cha mẹ đẻ và người giám hộ cho trẻ em làm con nuôi trong nước

Tải Mẫu tại đây:

Bien ban lay y kien cha me de va nguoi giam ho ve viec cho tre em lam con nuoi trong nuoc – con cac quyen cu the

(Thông tư 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi).

Related posts

Mẫu Hợp đồng thuê nhà ở xã hội

NP Tú Trinh

Tư vấn đăng ký kết hôn với người nước ngoài quốc tịch Anh?

NP Tú Trinh

Quyền nuôi con dưới 1 tuổi khi ly hôn mà hoàn cảnh khó khăn?

NP Tú Trinh

Đến tòa án nào để làm thủ tục khi ly hôn ?

NP Tú Trinh

Xác định hôn nhân trong phạm vi ba đời ?

NP Tú Trinh

Phân chia tài sản chung là ngôi nhà khi ly hôn?

NP Tú Trinh

Luật tục các dân tộc tây nguyên với quyền bình đẳng phụ nữ và trẻ em

NP Tú Trinh

Tư vấn về pháp luật về thủ tục đơn phương ly hôn ?

NP Tú Trinh

Xin tư vấn việc đơn phương xin ly hôn ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More