Mẫu văn bản Tư vấn Dân sự Tư Vấn Hành Chính Tư vấn Hôn nhân Gia đình

Mẫu Biên bản giao nhận con nuôi

Tải Mẫu tại đây:

21. Bien ban giao nhan con nuoi

(Thông tư 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi).

Related posts

Giáo viên sinh con thứ ba bị kỷ luật như thế nào ?

NP Tú Trinh

Mẫu Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

NP Tú Trinh

Muốn nhận nuôi một con sau khi đã ly hôn ?

NP Tú Trinh

Chồng ngoại tình vợ có thể ly hôn đơn phương hay không ?

NP Tú Trinh

Xử lý khi cha có hành vi ngoại tình và bạo lực gia đình ?

NP Tú Trinh

Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn

NP Tú Trinh

Có được ly hôn khi vợ đã đốt giấy chứng nhận đăng ký kết hôn không ?

NP Tú Trinh

Tòa án gia đình và người chưa thành niên: Các mô hình trên thế giới và việc nghiên cứu thành lập tại Việt Nam

NP Tú Trinh

Tìm hiểu quyền của người phụ nữ trong công ước CEDAW

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More