Mẫu văn bản Tư vấn Dân sự Tư Vấn Hành Chính Tư vấn Hôn nhân Gia đình

Mẫu Biên bản giao nhận con nuôi

Tải Mẫu tại đây:

21. Bien ban giao nhan con nuoi

(Thông tư 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi).

Related posts

Tư vấn thủ tục nhận con nuôi ?

NP Tú Trinh

Pháp luật quy định về trình tự đăng ký nuôi con nuôi như thế nào?

NP Tú Trinh

Con ngoài giá thú có được hưởng thừa kế không?

NP Tú Trinh

Thủ tục xin cấp lại giấy khai sinh ?

NP Tú Trinh

Ly hôn khi nguyên đơn vắng mặt tại phiên hòa giải ?

NP Tú Trinh

Quyền dành nuôi con sau khi ly hôn ?

NP Tú Trinh

Vợ chồng có ly hôn được hay không và mức án phí là bao nhiêu ?

NP Tú Trinh

Chia tài sản và giành quyền nuôi con ?

NP Tú Trinh

Mua bán đất không có giấy chứng nhận quyền sử đụng đất sẽ bị phạt nặng?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More