Mẫu văn bản Tư vấn Dân sự Tư Vấn Hành Chính Tư vấn Hôn nhân Gia đình

Mẫu Báo cáo tình hình phát triển của con nuôi (VN-EN)

Tải Mẫu tại đây:

bao cao phat trien con nuoi moi

(Thông tư 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi).

Related posts

Tư vấn độ tuổi kết hôn theo luật mới?

NP Tú Trinh

Thủ tục nhận con và làm giấy khai sinh cho con ngoài giá thú?

NP Tú Trinh

Không có việc làm có giành quyền nuôi con 2 tháng tuổi được không?

NP Tú Trinh

Tư vấn về trình tự, thủ tục giải quyết cho trẻ em Việt nam làm con nuôi người nước ngoài?

NP Tú Trinh

Thủ tục thay đổi họ & tên cho con ngoài giá thú ?

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục ly hôn khi chồng giữ hết các loại giấy tờ ?

NP Tú Trinh

Như thế nào được coi là kết hôn trong phạm vi 3 đời ?

NP Tú Trinh

Có quy định về độ tuổi chênh lệch giữa hai bên khi đăng ký kết hôn ?

NP Tú Trinh

Chia tài sản chung khi chung sống mà không đăng ký kết hôn ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More