Tư vấn Đất đai

Làm thế nào để doanh nghiệp nước ngoài thuê đất tại Việt Nam ?

Điều 39 Nghị định 42/2014/NĐ-CP Quy định chi định chi tiết một số điều của Luật đất đai có đề cập: ''Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp đang sử dụng đất có nguồn gốc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê mà giá trị quyền sử dụng đất đã được vốn hóa vào vốn của doanh nghiệp, trừ trường hợp chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp''.

Luật sư cho tôi hỏi, doanh nghiệp nước ngoài không thuê đất trực tiếp từ nhà nước mà muốn thuê lại từ doanh nghiệp trong nước hay nước ngoài hiện đang có quyền sở hữu đất thì 2 bên phải liên doanh với nhau ?

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn Luật đất đai Nptlawyer.com ;.

Luật sư tư vấn luật đất đai gọi:

Nội dung trả lời

 

Xin cảm bạn đã gửi câu hỏi cho Nptlawyer.com ;. Chúng tôi xin được trả lời bạn như sau:

 

Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai 2013 ,

Nghị định 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai.

Nội dung tư vấn:

Hiện nay Luật đất đai quy định, các doanh nghiệp nước ngoài được thuê đất trực tiếp từ nhà nước (nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất), tuy nhiên chưa cho phép các doanh nghiệp nước ngoài thuê lại đất từ các doanh nghiệp trong nước, hoặc doanh nghiệp liên doanh, mà phải nhận liên kết với các doanh nghiệp đó dưới hình thức nhận chuyển nhượng vốn góp bằng quyền sử dụnng đất.

Điểm b Khoản 1 Điều 169 Luật đất đai 2013 quy định: "Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ". Điểm đ Khoản 2 Điều 174: "Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật." 

Như vậy, ngoài các quyền góp vốn, chuyển nhượng vốn là giá trị quyền sử dụng đất  thì các tổ chức kinh tế trong nước cũng như liên doanh không có quyền cho thuê lại đất cho doanh nghiệp nước ngoài.

Bạn có thể tham khảo thêm Điều 184 Luật đất đai 2013 để biết thêm về quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp nước ngoài.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật đất đai.

Related posts

Nhà ở ổn định nhưng chưa có sổ đỏ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về thủ tục khiếu kiện cơ quan nhà nước quản lý đất đai ?

NP Tú Trinh

Để tách thửa và làm sổ đỏ thì phải thực hiện những thủ tục gì ?

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho con ?

NP Tú Trinh

Chế định sở hữu đất đai qua các thời kỳ và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với đất đai

NP Tú Trinh

Tư vấn lấy lại diện tích đất đã cho ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về hạn mức đất ở và chuyển mục đích sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

Thủ tục tách thửa đất khi đã để người khác đứng tên sổ đỏ ?

NP Tú Trinh

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất được nhà nước cho thuê có thời hạn ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More