Xin chào luật sư, xin hãy tư vấn giúp trường hợp của tôi. Vào năm 2002 ông A có 1 lô đất diện tích là 200m2 , sổ đỏ cũng là 200 m2.( đất thổ cư) Ông A có bán cho tôi diện tích là 100m2, trong lúc nhà tôi đang tiến hành cắt 100m2 đất đã mua thì bị đình lại do đất của nhà tôi lúc đó nằm trong khu quy hoạch.

Vì vậy cho đến này đất của nhà tôi vẫn còn nằm trong sổ của ông A Vào khoảng năm 2005 ông A đã bán 100m2 đất còn lại cho ông B (trong sổ đỏ vẫn còn 100m2 đất của nhà tôi), và sau đó ông A đã mất, ông B vẫn chưa chuyển đổi tên sử dụng đất. Khi nhà tôi mua đất của ông A chỉ có hợp đồng mua bán giữa 2 bên và đã được văn phòng đăng ký củaUBND phường và thành phố ký & đóng dấu. Giờ xin luật sư hãy giúp tôi,cho tôi biết tôi phải làm gì, cần những giấy tờ gì để gia đình tôi làm lại sổ đất được?

Tôi xin biết ơn rất nhiều, rất nhiều !

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đât đai của Nptlawyer.com ;. 

Luật sư tư vấn Luật đất đai gọi: 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Nptlawyer.com ;, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ:

Luật đất đai năm 2013;

Nghị định 43/2014/ND-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

Nội dung:

Theo thông tin bạn cung cấp, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện trước ngày Luật Đất đai 2003 có hiệu lực (ngày 01/7/2004).

Căn cứ Điều 82 Nghị định 43/2014/ND-CP quy định: 

"1. Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008 mà đất đó chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này thì người nhận chuyển quyền sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật Đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được bắt buộc người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định thì thực hiện theo quy định như sau:

a) Người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có;

b) Văn phòng đăng ký đất đai thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền. Trường hợp không rõ địa chỉ của người chuyển quyền để thông báo thì phải đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương ba số liên tiếp (chi phí đăng tin do người đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trả);

c) Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp không nộp Giấy chứng nhận để làm thủ tục đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới cho bên nhận chuyển quyền.

Trường hợp có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai hướng dẫn các bên nộp đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định.". 

Như vậy, trong trưởng hợp này, bạn có thể nộp hồ sơ (trong đó có Giấy tờ mua bán giữa hai bên) tại cơ quan có thẩm quyền để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email npttrinhlaw@gmail.com hoặc qua Tổng đài tư vấn: .

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *