Tư vấn Dân sự Tư vấn Hợp đồng

Không ký kết hợp đồng mua bán, khi tranh chấp có được khởi kiện không?

Luật sư cho em hỏi nếu công ty em bán hàng hóa không ký hợp đồng với công ty khác (bên mua) mà chỉ có thỏa thuận bằng miệng và các văn bản công nợ có chữ ký, dấu mộc đỏ của cả hai công ty, nhưng đến ngày đến hạn mà bên đó không chịu trả tiền hàng và thời gian chậm trả đã kéo dài 10 tháng. Vậy cho em hỏi công ty em (công ty bán) có thể khởi kiện được không? Em xin cảm ơn.

NPTLAWYER tư vấn cho bạn như sau:

Khoản 1 Điều 24 Luật Thương mại 2005 quy định về Hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa như sau:

Điều 24. Hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá

1. Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.

Theo pháp luật hiện hành, hợp đồng mua bán hàng hóa có thể được lập bằng lời nói (thỏa thuận miệng) hoặc bằng hành vi cụ thể mà không bắt buộc phải lập thành văn bản. Như vậy, hợp đồng giữa công ty bạn và công ty kia được thể hiện bằng lời nói và được thực hiện bằng hành vi cụ thể thì vẫn có hiệu lực đối với các bên.

Theo quy định tại Điều 91 Bộ luật Tố tụng 2015 về Nghĩa vụ chứng minh thì:

Điều 91. Nghĩa vụ chứng minh

1. Đương sự có yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu đó là có căn cứ và hợp pháp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người tiêu dùng khởi kiện không có nghĩa vụ chứng minh lỗi của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bị kiện có nghĩa vụ chứng minh mình không có lỗi gây ra thiệt hại theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

b) Đương sự là người lao động trong vụ án lao động mà không cung cấp, giao nộp được cho Tòa án tài liệu, chứng cứ vì lý do tài liệu, chứng cứ đó đang do người sử dụng lao động quản lý, lưu giữ thì người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp, giao nộp tài liệu, chứng cứ đó cho Tòa án.

Người lao động khởi kiện vụ án đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thuộc trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc trường hợp không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động theo quy định của pháp luật về lao động thì nghĩa vụ chứng minh thuộc về người sử dụng lao động;

c) Các trường hợp pháp luật có quy định khác về nghĩa vụ chứng minh.

Như vậy, nếu công ty bạn khởi kiện và có yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì công ty bạn phải có các bằng chứng, chứng cứ, giấy tờ khác chứng minh về việc có sự mua bán giữa công ty bạn và công ty kia. Vì khi chứng minh được sự tồn tại của giao dịch mua bán giữa hai công ty thì các yêu cầu khởi kiện công ty bạn đưa ra mới được xem là có căn cứ và hợp pháp.

Đồng thời, công ty bạn có thể bổ sung chứng minh các thiệt hại mà công ty phải gánh chịu do sự vi phạm của công ty kia để có căn cứ yêu cầu bồi thường hợp lý.

Tóm lại, để có căn cứ khởi kiện ra Tòa án thì công ty bạn buộc phải chứng minh được có sự tồn tại giao dịch mua bán giữa công ty bạn và công ty kia, nếu công ty bạn không chứng minh được việc mua bán giữa hai công ty thì không thể yêu cầu Tòa án giải quyết.

NPTLAWYER hy vọng tư vấn trên hữu ích cho bạn.

Trân trọng!

*Lưu ý: Tùy từng thời điểm có sự thay đổi về chính sách pháp luật mà nội dung tư vấn nêu trên có thể không phù hợp và được điều chỉnh. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý xin vui lòng liên hệ về email: [email protected]

Related posts

Bị cách ly do đi du lịch, người lao động có được trả lương không?

NP Tú Trinh

Mẫu Biên bản lấy ý kiến của giám đốc cơ sở nuôi dưỡng về việc cho trẻ em làm con nuôi

NP Tú Trinh

Hợp đồng thuê nhà không công chứng có hợp pháp không?

NP Tú Trinh

Tư vấn lấy lại tiền cọc mua bán đất

NP Tú Trinh

Muốn đơn phương ly hôn nhưng chồng không đưa giấy tờ?

NP Tú Trinh

Quay lén camera trong nhà người khác và phát tán clip nhạy cảm bị xử lý như thế nào?

NP Tú Trinh

Dịch Covid-19 có phải là sự kiện bất khả kháng hay không?

NP Tú Trinh

Người thuê nhà có quyền chấm dứt hợp đồng trước hạn do dịch Covid-19 hay không?

NP Tú Trinh

Nghị quyết 42/NQ-CP biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More