Tư vấn Dân sự Tư vấn Đất đai

Không còn quốc tịch Việt Nam thì có được sở hữu tài sản là quyền sử dụng đất nữa không?

Trước khi thôi quốc tịch Việt Nam, tôi có một mảnh đất do tôi và vợ cùng đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay tôi đang có quốc tịch Canada, vợ tôi vẫn đang quốc tịch Việt Nam. Vậy cho tôi hỏi là việc tôi thôi quốc tịch Việt Nam có ảnh hưởng gì đến quyền sử dụng đất của tôi không? Tôi xin cám ơn.

NPTLAWYER tư vấn cho bạn:

Khoản 1 Điều 1 Luật Quốc tịch sửa đổi 2014 quy định như sau:

“1. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 13. Người có quốc tịch Việt Nam

1. Người có quốc tịch Việt Nam bao gồm người đang có quốc tịch Việt Nam cho đến ngày Luật này có hiệu lực và người có quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật này.

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam mà không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 11 của Luật này thì đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp Hộ chiếu Việt Nam”.

Theo như bạn trình bày, bạn đã thôi quốc tịch Việt Nam và nhập quốc tịch Canada, do vậy bây giờ bạn không còn là công dân Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 5 Luật Đất đai 2013:

“Điều 5. Người sử dụng đất

Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này, bao gồm:

  1. Tổ chức trong nước gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức sự nghiệp công lập và tổ chức khác theo quy định của pháp luật về dân sự (sau đây gọi chung là tổ chức);
  2. Hộ gia đình, cá nhân trong nước (sau đây gọi chung là hộ gia đình, cá nhân);
  3. Cộng đồng dân cư gồm cộng đồng người Việt Nam sinh sống trên cùng địa bàn thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố và điểm dân cư tương tự có cùng phong tục, tập quán hoặc có chung dòng họ;
  4. Cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo và cơ sở khác của tôn giáo;
  5. Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện khác của nước ngoài có chức năng ngoại giao được Chính phủ Việt Nam thừa nhận; cơ quan đại diện của tổ chức thuộc Liên hợp quốc, cơ quan hoặc tổ chức liên chính phủ, cơ quan đại diện của tổ chức liên chính phủ;
  6. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về quốc tịch;
  7. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại theo quy định của pháp luật về đầu tư.”

Do vậy, người nước ngoài không thuộc đối tượng người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định nêu trên.

Bạn đã trở thành người có quốc tịch nước ngoài nên sẽ không có quyền sử dụng đất đối với đất được Nhà nước giao đất/cho thuê đất/công nhận quyền sử dụng đất/nhận chuyển quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp cho bạn.

Vì vậy, bạn phải thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bạn sang cho vợ bạn hoặc người khác đứng tên khi đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013:

– Có Giấy chứng nhận;

– Đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất.

“Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.”

Sau khi xem xét đáp ứng đủ điều kiện chuyển nhượng như điều trên, bạn có thể tiến hành lập hợp đồng chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho phần của bạn trong mảnh đất cho vợ bạn/người khác (trường hợp chuyển nhượng cho người khác thì bạn cần xem xét thêm các điều kiện về tách thửa). Hợp đồng phải được công chứng hợp pháp.

“Điều 167. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất

  1. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:
  2. a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;”
  3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.”

Sau đó, vợ bạn/người khác sẽ tiến hành hoàn tất thủ tục chuyển nhượng/tặng cho tại cơ quan đăng ký đất đai.

NPTLAWYER hy vọng tư vấn trên hữu ích cho bạn.

Trân trọng!

*Lưu ý: Nội dung tư vấn nêu trên chỉ nhằm mục đích tham khảo. Tùy từng thời điểm có sự thay đổi về chính sách pháp luật mà nội dung tư vấn có thể được điều chỉnh. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý xin vui lòng liên hệ về email: npttrinhlaw@gmail.com 

 

Related posts

Chuyển quyền sử dụng đất thừa kế cho mẹ có cần chữ ký của các con ?

NP Tú Trinh

Nộp thuế thu nhập cá nhân khi làm thủ tục cấp bìa đỏ ?

NP Tú Trinh

Vấn đề đấu thầu cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích?

NP Tú Trinh

Tư vấn về tranh chấp ranh giới bất động sản liền kề ?

NP Tú Trinh

Tư vấn đòi lại mảnh đất đã mua mà chủ cũ bán cho người khác ?

NP Tú Trinh

Diện tích đất 20 mét vuông có được phép xây nhà không?

NP Tú Trinh

Kiến thức cơ bản về thuế chuyển quyền sử dụng đất

NP Tú Trinh

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất thổ cư sang làm bãi trông xe?

NP Tú Trinh

Áp giá thu tiền sử dụng đất.

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More