Tin Tức Tư vấn Doanh nghiệp Tư vấn Thuế

Hộ kinh doanh cá thể phải nộp các loại thuế gì?

Tôi xin được hỏi là hộ kinh doanh cá thể sẽ phải đóng những loại thuế gì?
NPTLAWYER tư vấn cho bạn:

Theo quy định pháp luật, hiện nay hộ kinh doanh cá thể sẽ phải nộp 3 loại thuế chính, bao gồm: thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng.

Ngoài ra, tùy thuộc vào từng loại hàng hóa kinh doanh, hộ kinh doanh có thể phải nộp thêm các loại thuế khác như thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường,

Thứ nhất, Thuế môn bài

Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được quy định chi tiết tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP về Lệ phí môn bài, theo đó lệ phí môn bài sẽ được tính dựa vào mức thu nhập hàng năm của hộ kinh doanh đó, bao gồm 3 mức sau đây:

DOANH THU/NĂM MỨC PHÍ/NĂM
Trên 500 triệu đồng 1.000.000 đồng
Trên 300 đến 500 triệu đồng 500.000 đồng
Trên 100 đến 300 triệu đồng 300.000 đồng

Như vậy, đối với hộ kinh doanh chỉ có doanh thu từ 100 triệu/năm trở xuống thì sẽ được miễn nộp thuế môn bài.

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài (Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP), gồm:

  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
  • Cá nhânnhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định.
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
  • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

Cần lưu ý rằng, trường hợp hộ kinh doanh mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm. (Khoản 3 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP)

Thứ hai, Thuế giá trị gia tăng và Thuế thu nhập cá nhân

Nếu cá nhân kinh doanh có doanh thu tính thuế từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì không phải nộp thuế GTGT và thuê TNCN. (Điều 2 Thông tư 92/2-15/TT-BTC)

+ Đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm.

+ Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán kinh doanh không trọn năm (không đủ 12 tháng trong năm dương lịch) bao gồm:

  • Cá nhân mới ra kinh doanh;
  • Cá nhân kinh doanh thường xuyên theo thời vụ;
  • Cá nhân ngừng/nghỉ kinh doanh.

thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN là doanh thu tính thuế TNCN của một năm (12 tháng);

Doanh thu tính thuế thực tế để xác định số thuế phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế kinh doanh.

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp, nếu kinh doanh không trọn năm thì cá nhân được giảm thuế khoán phải nộp tương ứng với số tháng ngừng/nghỉ kinh doanh trong năm.

Ví dụ 1: Ông Lâm bắt đầu kinh doanh từ tháng 4 năm 2015, và dự kiến có doanh thu khoán của 09 tháng thực tế kinh doanh là 90 triệu đồng (trung bình 10 triệu/tháng) thì doanh thu tương ứng của một năm (12 tháng) là 120 triệu đồng (>100 triệu đồng).

Như vậy, Ông Lâm thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng, phải nộp thuế thu nhập cá nhân tương ứng với doanh thu thực tế phát sinh từ tháng 4 năm 2015 là 90 triệu đồng.

Ví dụ 2: Bà Lan đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp của cả năm 2019. Đến tháng 10 năm 2019 Bà Lan ngừng/nghỉ kinh doanh thì Bà Lan được giảm thuế khoán tương ứng với 03 tháng cuối năm 2019.

+ Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định cho một (01) người đại diện duy nhất trong năm tính thuế.

Ví dụ: Hộ gia đình ông Tuấn được thành lập bởi một nhóm gồm 04 cá nhân. Năm 2019 Hộ gia đình ông Tuấn có doanh thu kinh doanh là 180 triệu đồng (>100 triệu đồng) thì Hộ gia đình ông Tuấn thuộc diện phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN trên tổng doanh thu là 180 triệu đồng.

NPTLAWYER hy vọng tư vấn trên hữu ích cho bạn.

Trân trọng!

*Lưu ý: Nội dung tư vấn nêu trên chỉ nhằm mục đích tham khảo. Tùy từng thời điểm có sự thay đổi về chính sách pháp luật mà nội dung tư vấn có thể được điều chỉnh. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý xin vui lòng liên hệ về email: npttrinhlaw@gmail.com.

Related posts

Một số quy định mới có hiệu lực kể từ tháng 1/2020

NP Tú Trinh

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác bị xử lý thế nào?

NP Tú Trinh

Đẩy giá, đầu cơ, găm hàng khẩu trang y tế sẽ bị phạt như thế nào?

NP Tú Trinh

Chứng từ giấy có được sử dụng để giao dịch thay thế cho hóa đơn điện tử hay không?

NP Tú Trinh

Có được sa thải người lao động khi đang mang thai không?

NP Tú Trinh

Gửi hàng hóa từ Mỹ về Việt Nam có phải chịu thuế nhập khẩu?

NP Tú Trinh

Trường hợp nào được công nhận hôn nhân thực tế?

NP Tú Trinh

Cách tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất theo quy định hiện hành

NP Tú Trinh

Bị loạn thị có được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự hay không?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More