Tư vấn Dân sự

Gửi xe không có vé nếu mất xe có được bồi thường?

Hôm qua em có gửi một chiếc xe máy ở chỗ giữ xe mà bảo vệ không đưa thẻ xe. Tất cả những người gửi xe đều không được đưa thẻ xe. Sau đó họ làm mất xe cùa em, ban đầu bảo vệ nói sẽ trả cho em mười 10 triệu (chưa đến ½ giá trị chiếc xe máy), em không đồng ý. Sau đó ông bảo vệ đổ lỗi cho em và không đồng ý trả bất kỳ đồng nào vì bảo em không đưa được thẻ xe. Vậy cho em hỏi việc em không có thẻ xe dẫn đến mất xe thì có phải lỗi của em hay không? Em có thể đòi ông bảo vệ bồi thường được hay không? Em xin cảm ơn. 

NPTLAWYER tư vấn cho bạn:

Điều 554 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về Hợp đồng gửi giữ tài sản như sau:

Điều 554. Hợp đồng gửi giữ tài sản

Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.

Như vậy, việc gửi giữ xe là sự thỏa thuận giữa bạn và người bảo vệ giữ xe, theo đó người bảo vệ nhận xe máy của bạn để trông giữ và phải trả lại chính chiếc xe đó cho bạn khi hết thời gian thỏa thuận nhất định, đồng thời bạn có nghĩa vụ trả tiền công giữ xe cho người bảo vệ (trừ trường hợp việc gửi giữ xe không phải trả tiền công).

Hơn nữa, Điều 119 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về Hình thức giao dịch dân sự như sau:

Điều 119. Hình thức giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

2. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.

Theo đó, giao dịch dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể mà không bắt buộc phải được lập thành văn bản.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn, mặc dù giữa bạn và người bảo vệ không có văn bản và bạn cũng không có vé giữ xe, nhưng nếu bạn chứng minh được rằng bạn đã gửi xe ở đó và đã có sự thỏa thuận với người bảo vệ trông xe về việc gửi giữ xe cho bạn thì giữa bạn và người bảo vệ trông xe đã tồn tại một hợp đồng gửi giữ tài sản.

Do đó, việc bạn không có thẻ xe trong trường hợp người bảo vệ không đưa thẻ xe cho bạn dẫn đến mất xe không phải là lỗi của bạn. Trách nhiệm trông xe, bảo quản xe và trả lại xe đúng tình trạng khi nhận giữ cho bạn thuộc về người bảo vệ. Vì vậy, việc làm mất xe là lỗi của người bảo vệ.

Điều 557. Nghĩa vụ của bên giữ tài sản

1. Bảo quản tài sản theo đúng thỏa thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ.

2. Chỉ được thay đổi cách bảo quản tài sản nếu việc thay đổi là cần thiết nhằm bảo quản tốt hơn tài sản đó, nhưng phải báo ngay cho bên gửi biết về việc thay đổi.

3. Thông báo kịp thời cho bên gửi biết về nguy cơ hư hỏng, tiêu hủy tài sản do tính chất của tài sản đó và yêu cầu bên gửi cho biết cách giải quyết trong một thời hạn; nếu hết thời hạn đó mà bên gửi không trả lời thì bên giữ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo quản và yêu cầu bên gửi thanh toán chi phí.

4. Phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

Đồng thời, nếu xe bạn bị mất trong thời gian gửi giữ đã thỏa thuận thì bạn có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại. Bạn và người bảo vệ trông xe có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường thiệt hại, nếu không thỏa thuận được thì có thể yêu cầu Tòa án giải quyết. Bạn cũng cần lưu ý phải đưa ra được các căn cứ chứng minh cho yêu cầu bồi thường thiệt hại của mình cũng như giá trị tài sản bị mất và các thiệt hại khác phát sinh để Tòa án xem xét và quyết định mức bồi thường hợp lý.

NPTLAWYER hy vọng tư vấn trên hữu ích cho bạn.

Trân trọng!

*Lưu ý: Tùy từng thời điểm có sự thay đổi về chính sách pháp luật mà nội dung tư vấn nêu trên có thể không phù hợp và được điều chỉnh. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý xin vui lòng liên hệ về email: npttrinhlaw@gmail.com.

 

 

Related posts

Mẫu Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

NP Tú Trinh

Từ ngày 11/01/2021, cho phép bắn pháo hoa trong ngày cưới, sinh nhật

NP Tú Trinh

Mẫu Biên bản giao nhận con nuôi

NP Tú Trinh

Điều kiện nhận nuôi con nuôi 2020

NP Tú Trinh

Con có được thay mẹ bị tâm thần bán đất không?

NP Tú Trinh

Chưa có giấy phép lái xe gây tai nạn giao thông thì có bị đi tù không?

NP Tú Trinh

Lãi suất cho vay giữa cá nhân như thế nào thì hợp pháp?

NP Tú Trinh

Con nuôi của chồng có được hưởng di sản thừa kế không?

NP Tú Trinh

Những đối tượng nào được sở hữu nhà ở tại Việt Nam?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More