Tư vấn Dân sự

Giấy tờ cho đất được xác lập khi đang say rượu có giá trị pháp lý không?

Vào tuần trước gia đình tôi có tổ chức ăn uống tại nhà và ba tôi đã say xỉn ngay sau đó. Trong lúc đang say xỉn thì ba tôi có viết một tờ giấy trong đó ghi rằng sẽ tặng cho toàn bộ đất đai cho em trai tôi. Vậy cho tôi hỏi tờ giấy đó có giá trị pháp lý hay không? Tôi xin cảm ơn.

NPTLAWYER tư vấn cho bạn như sau:

Điều 117 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự như sau:

Điều 117. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.

Theo đó, nếu giao dịch dân sự được xác lập đáp ứng các điều kiện nêu tại  Điều 117 nêu trên thì giao dịch có hiệu lực. Chỉ cần thiếu một trong các điều kiện đó thì giao dịch sẽ không có giá trị pháp lý.

Mặt khác, Điều 128 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như sau:

Điều 128. Giao dịch dân sự vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình

Người có năng lực hành vi dân sự nhưng đã xác lập giao dịch vào đúng thời điểm không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình thì có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu.

Như vậy, theo như trường hợp của bạn thì ba của bạn đã viết giấy tặng cho toàn bộ đất đai trong khi đang say xỉn. Trạng thái say xỉn có thể khiến một người lâm vào tình trạng không nhận thức và không làm chủ được hành vi của mình. Do đó, bạn có thể làm đơn yêu cầu Tòa án xem xét để tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu.

NPTLAWYER hy vọng tư vấn trên hữu ích cho bạn.

Trân trọng!

*Lưu ý: Nội dung tư vấn nêu trên chỉ nhằm mục đích tham khảo. Tùy từng thời điểm có sự thay đổi về chính sách pháp luật mà nội dung tư vấn có thể được điều chỉnh. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý xin vui lòng liên hệ về email: [email protected]

 

Related posts

Có được để lại di sản thừa kế cho hàng xóm?

NP Tú Trinh

Mẫu Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

NP Tú Trinh

Gửi xe không có vé nếu mất xe có được bồi thường?

NP Tú Trinh

Những đối tượng nào được sở hữu nhà ở tại Việt Nam?

NP Tú Trinh

Đăng ký kết hôn ở nơi tạm trú có được không?

NP Tú Trinh

Lãi suất cho vay giữa cá nhân như thế nào thì hợp pháp?

NP Tú Trinh

Mẫu Báo cáo tình hình phát triển của con nuôi (VN-EN)

NP Tú Trinh

UBND xã có thẩm quyền thu hồi đất không?

NP Tú Trinh

Điều kiện nhận nuôi con nuôi 2020

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More