Tư vấn Đất đai

Dự án phát triển nhà ở gồm những loại nào?

Theo quy định tại Điều 4 của Nghị định 71/2010/NĐ-CP, Dự án phát triển nhà ở bao gồm hai loại sau đây:

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  –

1. Dự án phát triển nhà ở với mục đích đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đầu tư xây dựng nhà ở và các công trình kiến trúc khác theo quy hoạch được duyệt (sau đây gọi chung là dự án phát triển khu nhà ở – dự án cấp I), trong đó các công trình hạ tầng kỹ thuật do chủ đầu tư cấp I thực hiện đầu tư xây dựng; nhà ở và các công trình kiến trúc khác (dự án cấp II) do chủ đầu tư cấp I hoặc chủ đầu tư cấp II thực hiện đầu tư xây dựng;

2. Dự án phát triển nhà ở với mục đích chỉ đầu tư xây dựng một công trình nhà ở độc lập hoặc một cụm công trình nhà ở, kể cả công trình có mục đích sử dụng hỗn hợp làm nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại, dịch vụ (sau đây gọi chung là công trình nhà ở có mục đích sử dụng hỗn hợp) trên đất đã có hệ thống hạ tầng kỹ thuật (dự án cấp II trong dự án phát triển khu nhà ở quy định tại khoản 1 Điều này hoặc trong khu đô thị mới) hoặc dự án phát triển nhà ở độc lập trong khu đô thị cải tạo (sau đây gọi chung là dự án phát triển nhà ở độc lập).

>> Nghị định số 71/2010/NĐ-CP quy định hướng dẫn thi hành luật nhà ở

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN – Nptlawyer.com ;

———————————————————–
THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN:

1. Dịch vụ trước bạ sang tên nhà đất;

2. Tư vấn thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất;

3. Tư vấn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất;

4. Dịch vụ tư vấn đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất;

5. Dịch vụ công chứng theo yêu cầu và tư vấn sang tên sổ đỏ;

6. Dịch vụ tư vấn đăng ký thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất;

 

Related posts

Thời hạn giải quyết khiếu nại ?

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục mua đất trồng cây lâu năm ?

NP Tú Trinh

Đóng thuế khi thực hiện thủ tục hoàn công ?

NP Tú Trinh

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao kết hợp đồng điện tử qua mạng internet

NP Tú Trinh

Tư vấn vấn đề liên quan đến đất phi nông nghiệp ?

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất

NP Tú Trinh

Tư vấn làm sổ đỏ khi chủ cũ không chịu ký ?

NP Tú Trinh

Tư vấn chuyển đất ao, vườn thuộc khu dân cư sang đất ở?

NP Tú Trinh

Việc công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện như thế nào?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More