Tài Liệu Tin Tức Tư vấn Doanh nghiệp Tư vấn Giấy phép Tư vấn khác

Điều kiện thành lập và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

Để một trung tâm ngoại ngữ hoạt động hợp pháp thì cần phải thực hiện hai thủ tục, bao gồm:

 • Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ; và
 • Thủ tục để trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục.

Cơ sở pháp lý:

 • Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
 • Nghị định 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

THỨ NHẤT, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ (Khoản 20 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP)

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

(Khoản 20 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP)

Hồ sơ 
 1. Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;
 2. Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;
 3. Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.
Số lượng  1 bộ hồ sơ
Phương thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện
Người có thẩm quyền thành lập
 1. Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học trong khuôn viên nhà trường;
 2. Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc;
 3. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc; cho phép thành lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường và các trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định tại trường hợp 2 nêu trên.
Thời gian giải quyết 15 ngày làm việc

THỨ HAI, thủ tục để trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục 

+ Điều kiện để trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục (Khoản 21 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP)

 1. Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.
 2. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

+ Thủ tục để trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục

THỦ TỤC ĐỂ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

(Điều 49 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, khoản 22 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP)

Hồ sơ
 1. Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
 2. Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;
 3. Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;
 4. Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.”
Số lượng  1 bộ hồ sơ
Phương thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện
Người có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục
 1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CP (Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc; Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc).
 2. Giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trong khuôn viên của trường.
Thời gian giải quyết 20 ngày làm việc

Trân trọng!

NPTLAWYER.

Related posts

Yêu cầu cung cấp giấy khai sinh để đăng ký tạm trú có đúng hay không?

NP Tú Trinh

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

NP Tú Trinh

Công ty chưa phát sinh doanh thu thì có phải làm quyết toán thuế TNCN cho người lao động không?

NP Tú Trinh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm nội dung gì?

NP Tú Trinh

Mua bán nhà đất bằng hợp đồng ủy quyền có hợp pháp không?

NP Tú Trinh

Nhận ô tô được tặng cho từ nước ngoài về Việt Nam phải chịu loại thuế nào?

NP Tú Trinh

Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 2019

NP Tú Trinh

Một vài khía cạnh pháp lý từ vụ kiện công ty Lý Hải và bài thơ Gánh mẹ

NP Tú Trinh

Nghị quyết 42/NQ-CP biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More