Tư vấn Đất đai

Đất không có sổ đỏ bị thu hồi có được bồi thường không ?

Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Hiện gia đình tôi đang có dự định mua một mảnh đất ở tuy nhiên đất không có sổ đỏ mà chỉ có hợp đồng chuyển nhượng công chứng.

Hỏi hợp đồng chuyển nhượng đó có hợp pháp? nếu chẳng may đất đó rơi vào diện quy hoạch trong tương lai thì chúng tôi có nhận được bồi thường không ?
Cảm ơn luật sư nhiều ạ!

Người hỏi: S.H

Câu hởi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật đất đai của Nptlawyer.com ;.

Tư vấn quy định luật đất đai về thu hồi đất, gọi:

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai năm 2013

Nội dung phân tích:

Theo quy định tại Điều 74 về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất: 

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Về điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế – xã hội vì mục đích quốc gia quy định tại Điều 75 như sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

Mặc dù, mảnh đất này không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng bạn có giấy tờ về chuyển nhượng đất, do vậy bạn có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 99. 

Bởi vậy, trường hợp nhà bạn bị thu hồi đất, bạn đáp ứng được đầy đủ điều kiện được hưởng bồi thường về đất theo quy định tại Điều 75, bạn sẽ được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở theo quy định tại Điều 79 Luật đất đai 2013. Theo đó:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:

a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

2. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

3. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường về đất.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI

Related posts

Tư vấn về việc giải quyết tranh chấp đất đai của tòa án ?

NP Tú Trinh

Vấn đề nợ tiền sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

Thủ tục tách và chuyển quyền sử dụng đất

NP Tú Trinh

Thủ tục góp vốn thực hiện dự án đầu tư ?

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục, thông tin và các giấy tờ cần thiết để mua bán nhà tại TP. Hồ Chí Minh

NP Tú Trinh

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương: Kiến nghị từ thực tiễn một quận

NP Tú Trinh

Chứng minh quyền sở hữu đối với đất đai đã mua khi không có hợp đồng chuyển nhượng?

NP Tú Trinh

Tư vấn về mua bán nhà ở nằm trong quy hoạch ?

NP Tú Trinh

Tham nhũng trong quản lý và sử dụng đất đai hiện nay

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More