Tư vấn Đất đai

Đất đang sử dụng có được đăng ký quyền sử dụng không ?

Thưa luật sư. Hiện tại nhà tôi đang nằm trong 1 dự án treo nhưng gia đình đã sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 thì tôi có được đi đăng kí quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất hay không? Tôi xin cảm ơn.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật đất đai của Nptlawyer.com ;.

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai, gọi:  

Trả lời: 
(Câu hỏi đang trong quá trình cập nhật câu trả lời)

Related posts

Chứng thư định giá bất động sản ?

NP Tú Trinh

Hướng dẫn thủ tục chuyển đất vườn thành đất ở ?

NP Tú Trinh

Chồng qua đời giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ai?

NP Tú Trinh

Diện tích thực tế thấp hơn sổ đỏ làm thế nào?

NP Tú Trinh

Thủ tục chuyển nhượng và xử lý hoạt động xây nhà trên đất ?

NP Tú Trinh

Cấp lại sổ đỏ khi mất giấy tờ?

NP Tú Trinh

Tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp đã có giấy chứng nhận ?

NP Tú Trinh

Thủ tục cấp sổ đỏ và việc xây nhà trên đất chưa có sổ đỏ?

NP Tú Trinh

Có thể hợp thửa đất nông nghiệp và đất ở không?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More