Tư vấn Đất đai

Đất đang sử dụng có được đăng ký quyền sử dụng không ?

Thưa luật sư. Hiện tại nhà tôi đang nằm trong 1 dự án treo nhưng gia đình đã sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 thì tôi có được đi đăng kí quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất hay không? Tôi xin cảm ơn.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật đất đai của Nptlawyer.com ;.

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai, gọi:  

Trả lời: 
(Câu hỏi đang trong quá trình cập nhật câu trả lời)

Related posts

Tư duy Biển với Lịch sử Việt Nam

NP Tú Trinh

Tư vấn về thuê đất của một tập thể hộ gia đình ?

NP Tú Trinh

Khiếu kiện về đất đai: Luật làm khổ dân

NP Tú Trinh

Có thể chuyển mục đích sử dụng một phần diện tích đất hay không ?

NP Tú Trinh

Việc đền bù thỏa đáng hay không ?

NP Tú Trinh

Hà Nội ban hành khung giá đất 2010

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục mua lại đất đấu giá?

NP Tú Trinh

Để kiều bào mua nhà nhiều hơn

NP Tú Trinh

Hợp thức hóa đất ao hồ liền kề với thửa đất ở sử dụng riêng của hộ gia đình ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More