Tư vấn Đất đai

Đất đang sử dụng có được đăng ký quyền sử dụng không ?

Thưa luật sư. Hiện tại nhà tôi đang nằm trong 1 dự án treo nhưng gia đình đã sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 thì tôi có được đi đăng kí quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất hay không? Tôi xin cảm ơn.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật đất đai của Nptlawyer.com ;.

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai, gọi:  

Trả lời: 
(Câu hỏi đang trong quá trình cập nhật câu trả lời)

Related posts

Hỏi đáp việc hỗ trợ đất nông nghiệp nằm trong khu dân cư khi Nhà nước thu hồi đất ?

NP Tú Trinh

Nghĩa vụ của người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản ?

NP Tú Trinh

Phí chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp thành đất ở?

NP Tú Trinh

Tặng cho quyền sử dụng đất có cần chữ ký thành viên trong nhà ?

NP Tú Trinh

Mức bồi thường, hỗ trợ khi bị thu hồi toàn bộ đất canh tác ?

NP Tú Trinh

Thuê đất nông nghiệp mở bãi trông giữ xe có được không?

NP Tú Trinh

Hợp đồng trao đổi nhà ở

NP Tú Trinh

Hình thức văn bản, văn bản có chứng thực là điều kiện có hiệu lực của hợp đồng

NP Tú Trinh

Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất khai hoang ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More