Tư vấn Đất đai Tư Vấn Hành Chính

Có được hợp thửa đất không có cùng mục đích sử dụng không?

Em có một thửa đất ở và chị gái em có một thửa đất liền kề nhưng là đất trồng cây lâu năm. Bây giờ em muốn hợp thửa hai mảnh đất này thành đất ở thì có được không ạ? Em xin cảm ơn.

NPTLAWYER tư vấn cho bạn:

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định thì:

Thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ.

Điểm 2.3 (a) khoản 2 Điều 8 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định:

Thửa đất được xác định theo phạm vi quản lý, sử dụng của một người sử dụng đất hoặc của một nhóm người cùng sử dụng đất hoặc của một người được Nhà nước giao quản lý đất; có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai

Như vậy, đối với các thửa đất muốn hợp thửa thì phải đáp ứng được các điều kiện sau:

  • Thứ nhất, các thửa đất phải liền kề nhau.
  • Thứ hai, các thửa đất phải có cùng mục đích sử dụng đất theo quy định. Nếu các thửa đất liền kề mà không cùng mục đích sử dụng đất mà có nhu cầu hợp thửa thì phải chuyển mục đích sử dụng đất về cùng một loại đất.
  • Thứ ba, các thửa đất phải có chung chủ sử dụng. Nếu các thửa đất khác chủ sử dụng thì một trong các bên phải thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho bên kia để về chung chủ sử dụng.
  • Thứ tư, khi hợp thửa thì không vượt hạn mức giao đất theo quy định.

Đối với trường hợp của bạn, mặc dù hai thửa đất liền kề nhưng lại không cùng mục đích sử dụng đất và không cùng chủ sử dụng. Vì vậy, bạn và chị gái bạn trước hết cần thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho nhau, sau khi các thửa đất liền kề được chuyển về chung chủ sử dụng thì tiến hành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đối với thửa đất nông nghiệp). Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý là không phải trường hợp nào muốn xin chuyển mục đích sử dụng đất cũng đươc chấp nhận mà còn phụ thuộc vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện nơi có đất cũng như nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn chuyển mục đích sử dụng đất.

Nếu bạn đáp ứng được các điều kiện hợp thửa nêu trên thì bạn có thể tiến hành thủ tục hợp thửa theo quy định của pháp luật.

NPTLAWYER hy vọng tư vấn trên hữu ích cho bạn.

Trân trọng!

*Lưu ý: Tùy từng thời điểm có sự thay đổi về chính sách pháp luật mà nội dung tư vấn nêu trên có thể không phù hợp và được điều chỉnh. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý xin vui lòng liên hệ về email: npttrinhlaw@gmail.com.

 

 

Related posts

Tư vấn về thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

NP Tú Trinh

Thu hồi nhà của xây trái pháp luật để quy hoạch có được đến bù không ?

NP Tú Trinh

Rủi ro của hợp đồng uỷ quyền định đoạt nhà đất ?

NP Tú Trinh

Tư vấn xây dựng nhà trên mảnh đất thuộc diện quy hoạch ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục chuyển nhượng thu hồi đất đai ?

NP Tú Trinh

Xác định tài sản chung và riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân ?

NP Tú Trinh

Thủ tục tặng cho đất cho như thế nào ?

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục cấp sổ đỏ tại Hà Nội?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More