Tư vấn Đất đai

Chính sách miễn giảm thuế đối với thương, bệnh binh trong việc mua bán, chuyển nhượng đất đai?

Chính sách miễn giảm thuế nhà đất đối với thương và bệnh binh hiện nay như thế nào? Hộ gia đình thương binh có được giảm thuế nhà đất không, được miễn giảm diện tích là bao nhiêu mét vuông?

Trả lời:

Vì câu hỏi của bạn nêu rất chung chung, do đó chúng tôi chia ra các trường hợp như sau:

– Đối với thuế thu nhập cá nhân: Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định khi chuyển nhương bất động sản pháp luật quy định thương binh và bệnh binh không được miễn loại thuế này.

Đối với lệ phí trước bạ: Tại Điều 4 Thông tư 68/2010/TT-BTC ban hành ngày 26/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định: “nhà ở, đất ở của hộ nghèo, của người dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn… sẽ được miễn phí trước bạ.”

Như vậy, theo quy định này thương binh và bệnh binh cũng không được miễn lệ phí trước bạ.

– Đối với tiền sử dụng đất: Tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 89/1994/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 quy định về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính được miễn hoặc giảm thu tiền sử dụng đất đối với những trường hợp sau đây: “đất ở cho người có công với cách mạng và đối tượng chính sách khác”

Như vậy, gia đình có công với cách mạng sẽ được miễn giảm thu tiền sử dụng đất.

Các văn bản liên quan:

Thông tư 68/2010/TT-BTC Hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Luật 04/2007/QH12 Thuế thu nhập cá nhân

Trân tọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – Nptlawyer.com ;

Related posts

Chuyển quyền sử dụng đất từ bố mẹ sang con có phải nộp lệ phí trước bạ?

NP Tú Trinh

Cha mẹ có được đòi lại đất đã cho khi con cái bất hiếu?

NP Tú Trinh

Thủ tục thừa kế, sang nhượng đất đai đối với Việt Kiều ?

NP Tú Trinh

Con nuôi có được quyền thừa kế tài sản khi mẹ nuôi chết mà không để lại di chúc không?

NP Tú Trinh

Thủ tục chuyển nhượng đất sang cho con ?

NP Tú Trinh

Quy định của Luật đất đai 2003 về đất ở tại nông thôn và đất ở tại thành thị có khác nhau không?

NP Tú Trinh

Điều kiện được hỗ trợ tái định cư khi bị thu hồi đất ?

NP Tú Trinh

Phạt tiền đối với chủ giàn khoan khoan/đào giếng ở đất tiểu điền ?

NP Tú Trinh

Tư vấn chuyển quyền sở hữu nhà chung cư ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More