Tư vấn Đất đai

Chính sách miễn giảm thuế đối với thương, bệnh binh trong việc mua bán, chuyển nhượng đất đai?

Chính sách miễn giảm thuế nhà đất đối với thương và bệnh binh hiện nay như thế nào? Hộ gia đình thương binh có được giảm thuế nhà đất không, được miễn giảm diện tích là bao nhiêu mét vuông?

Trả lời:

Vì câu hỏi của bạn nêu rất chung chung, do đó chúng tôi chia ra các trường hợp như sau:

– Đối với thuế thu nhập cá nhân: Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định khi chuyển nhương bất động sản pháp luật quy định thương binh và bệnh binh không được miễn loại thuế này.

Đối với lệ phí trước bạ: Tại Điều 4 Thông tư 68/2010/TT-BTC ban hành ngày 26/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định: “nhà ở, đất ở của hộ nghèo, của người dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn… sẽ được miễn phí trước bạ.”

Như vậy, theo quy định này thương binh và bệnh binh cũng không được miễn lệ phí trước bạ.

– Đối với tiền sử dụng đất: Tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 89/1994/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 quy định về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính được miễn hoặc giảm thu tiền sử dụng đất đối với những trường hợp sau đây: “đất ở cho người có công với cách mạng và đối tượng chính sách khác”

Như vậy, gia đình có công với cách mạng sẽ được miễn giảm thu tiền sử dụng đất.

Các văn bản liên quan:

Thông tư 68/2010/TT-BTC Hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Luật 04/2007/QH12 Thuế thu nhập cá nhân

Trân tọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – Nptlawyer.com ;

Related posts

Vướng mắc trong hoạt động cho vay mua nhà

NP Tú Trinh

Hợp đồng mua bán nhà ở (toàn bộ ngôi nhà)

NP Tú Trinh

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa vợ chồng thành của riêng chồng

NP Tú Trinh

Tư vấn chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất làm trang trại chăn nuôi ?

NP Tú Trinh

Vấn đề hiệu lực của văn bản

NP Tú Trinh

Tranh chấp đất đai trong gia đình

NP Tú Trinh

Nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

NP Tú Trinh

Xin tư vấn việc chuyển quyền sử dụng nhà ở ?

NP Tú Trinh

Mẹ bán đất có cần được sự đồng ý của con trai hay không?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More