Tư vấn Đất đai

Biên bản thanh lý hợp đồng thi công

Sau khi hoàn tất một giao dịch kinh tế, dân sự nào đó – chẳng hạn là việc xây lắp một công trình nhà xưởng – thể hiện qua Hợp đồng thi công, các bên thường lập một văn bản, chính thức xác nhận đã hoàn tất mọi vấn đề về quyền lợi và nghĩa vụ, không còn ràng buộc gì với nhau nữa. Văn bản có tính chất “khóa sổ” này chính là “Biên bản thanh lý hợp đồng”.

Nptlawyer.com ; cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp , sở hữu trí tuệ , đầu tư nước ngoài , thuế , đất đai tranh tụng tại tòa án . Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại:

.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 

———————————————————————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

 

– Căn cứ Hợp đồng thi công số 29.09/HĐTC ký ngày ngày 22-7-2009 giữa Công ty cổ phần DATABA và Công ty thiết kế – xây dựng ABULA.
– Theo nhu cầu và thỏa thuận giữa hai bên.

Hôm nay, ngày 6 tháng 11 năm 2009,
 

Chúng tôi gồm:

 

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN DATABA
Địa chỉ : 120 Phổ Quang A, P.12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : xxx Fax: yyy
Đại diện : ông Lương Ngọc Xuân, Tổng Giám Đốc.

Bên B: CÔNG TY THIẾT KẾ – XÂY DỰNG ABULA
Địa chỉ: 123 Hoàng Hà A, P. 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : ccc – Fax : zzz
Đại diện: ông Trần Tuấn Phi, Giám đốc.

 

Hai bên cùng thống nhất ký kết Biên bản thanh lý này với nội dung như sau:
 

1. Thanh lý Hợp đồng thi công số 29.09/HĐTC đã ký ngày ngày 22-7-2009 giữa hai bên.
 

2. Kể từ thời điểm lập Biên bản này, hai bên xác nhận đã hoàn tất mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Do vậy không còn trách nhiệm hay quyền lợi gì với nhau và cùng cam kết sẽ không thắc mắc, khiếu nại bất kỳ vấn đề gì liên quan đến Hợp đồng thi công số 29.09/HĐTC ngày 22-7-2009 nữa.
 

3. Biên bản thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 2 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.

 

                  ĐẠI DIỆN BÊN A                           ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

Related posts

Dồn điền đổi thửa ruộng canh tác ?

NP Tú Trinh

Nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản ?

NP Tú Trinh

Giải quyết thế nào khi có người làm sổ đỏ chồng lên đất nhà mình ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp.

NP Tú Trinh

Cần điều kiện gì để việt kiều Úc sở hữu nhà tại Việt Nam ?

NP Tú Trinh

Tư vấn pháp luật trong quá trình tố tụng giải quyết tranh chấp đất đai ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về chuyển mục đích sử dụng đất

NP Tú Trinh

Điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng?

NP Tú Trinh

Nghĩa vụ đóng thuế của người có quyền sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More