Tư vấn Đất đai

Vấn đề đền bù đất đai khi bị nhà nước thu hồi đất ?

Xin chào Nptlawyer.com ;, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Nhà tôi có 2000 mét vuông đất (cả đất trồng trọt lẫn ruộng) đã được cấp bìa đỏ. Nay nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án kênh Cẩm Trang – Ngàn trươi. Tôi muốn hỏi giá đất đền bù thiệt hại hiện tại là bao nhiêu?

Hiện tại giá đất chúng tôi được đền bù là 20.900 đồng trên 1 mét vuông đất nông nghiệp. Tôi muốn hỏi tôi có những khoản bồi thường nào theo Bộ luật đền bù đất đai mà nhà nước ban bố ?

Xin cám ơn.
Người gửi: Nguyen

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật   của Nptlawyer.com ;.

Luật sư tư vấn Luật đất đai trực tuyến gọi: 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật Đất đai năm 2013

Nội dung phân tích:

Điều 74 Luật Đất đai quy định:

"Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật."

Như vậy, miếng đất mà gia đình bạn bị thu hồi sẽ được bồi thường theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Do bạn không nói rõ miếng đất thu hồi ở đường nào, xã phường nào vì vậy bạn có thể vui lòng xem giá đất cụ thể tại Quyết định 54/2013/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Nếu miếng đất của bạn đáp ứng được các điều kiện về đền bù khác thì ngoài khoản đền bù đất mà Nhà nước thu hồi bạn còn có các khoản đền bù, hỗ trợ khác như:

Điều 77 Luật Đất đai quy định

"Điều 77. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:

a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;

b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;

c) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

2. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này."

Điều 83 Luật Đất đai quy định:

"Điều 83. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

1. Nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất:

a) Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật này còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ;

b) Việc hỗ trợ phải bảo đảm khách quan, công bằng, kịp thời, công khai và đúng quy định của pháp luật.

2. Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;

b) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở;

c) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;

d) Hỗ trợ khác.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này."

– Bồi thường đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI

Related posts

Cơ chế bảo đảm thi hành luật thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo….

NP Tú Trinh

Môi giới bất động sản – Mô hình và giải pháp

NP Tú Trinh

Việt kiều được mua nhà tại Việt Nam không hạn chế

NP Tú Trinh

Có được tặng cho nhà đất cho con khi chỉ có giấy ủy quyền sử dụng từ ông nội ?

NP Tú Trinh

Có được làm trang trại trên diện tích đất canh tác ?

NP Tú Trinh

Khiếu nại vì kê biên trùng ngày công chứng

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục cấp sổ hồng?

NP Tú Trinh

Về tính xác thực trong hoạt động công chứng

NP Tú Trinh

Chế độ sở hữu toàn dân và vấn đề sở hữu đất đai

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More