Kính chào Nptlawyer.com ;, Hiện nay tại nơi em ở có một gia đình lấn đất ra đường đi chung của tổ. vì vậy em và tất cả mọi người muốn làm đơn kiện nhưng không biết viết như thế nào.Vi theo sơ đồ thi con đương rộng 3m nhưng hiện tai chi có rông 2.4m.

Vậy luật sư có thể tư vấn giúp em được không?

Em rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này

Kính thư.

Email: daovan

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến – Ảnh minh họa

Trả lời:

Nptlawyer.com ; đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty. Về vấn đề của bạn Công ty xin được giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2004 ( Sửa đổi, bổ sung năm 2011 )

Nội dung phân tích:

Quy định về thủ tục khởi kiện được quy định cụ thể trong quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2004. Theo đó, Đơn khởi kiện là một trong những giấy tờ không thể thiếu trong hồ sơ khởi kiện. Công ty xin cung cấp cho bạn mẫu đơn khởi kiện như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—-***—-
                                                                                                                            ……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Về việc ……….

Kính gửi: Toà án nhân dân (2) ……………………………………………………………………………………………….

Họ và tên người khởi kiện: (3) ………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: (4) …………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (5) ………………………………………………….

Địa chỉ: (6) …………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người bị kiện: (7) …………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: (8) …………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9) ………………………………………………….

Địa chỉ: (10) ……………………………………………………………………………………………………………………….
 

NỘI DUNG KHỞI KIỆN
 

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11) sau đây:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11) sau đây:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12) ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ: (13) ……………………………………………………………………………………………………………………….

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4…………………………………………………………………………………………………………………………………………

5…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                             Người khởi kiện (16)

 
                                           
                                NGUYỄN VĂN A
 

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN KHỞI KIỆN

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày….. tháng ….. năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sn có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).   

(5), (7) và (9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8) và (10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

(12) và (13) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại số …phố…quận…TP Hà Nội).
 
(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …)

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

Bạn có thể tham khảo thêm về dịch vụ soạn thảo đơn kiện tại công ty:  Dịch vụ luật sư soạn thảo đơn khởi kiện, khiếu nại, tố cáo

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn, xin đảm bảo tất cả những thông tin tư vấn hoàn toàn đúng theo tinh thần pháp luật. Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm của bạn về vấn đề này và luôn sẵn sàng trao đổi những thông tin cần thiết. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty tư vấn của chúng tôi

Trân trọng./

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai

————————————
THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *