Tư vấn Đất đai

Tư vấn về san đất từ quả đồi thành đất bằng phẳng ?

Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi nhà tôi được cấp sổ đỏ về quả đồi của mình vậy tôi muốn san bằng quả đồi đấy tôi có vi phạm pháp luật không? Người hỏi : Anh Hùng.

Trả lời

Hiện nay theo quy định của pháp luật đất đai thì chưa có quy định người làm thay đổi hiện trạng của đất sẽ bị xử lý như thế nào. Tuy nhiên,do anh không nói dõ là đất này được nhà nước giao với mục đích gì hay do anh khai hoang mà có. Nếu là đất được nhà nước giao thì khi thay đổi hiện trạng của đất như vậy anh phải được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền, cho phép thì anh mới được thực hiện, còn nếu không thì có thể anh sẽ bị thu hồi do có hành vi vi phạm pháp luật đất đai do cố ý hủy hoại đất theo quy định tại khoản 1, điểm b điều 64 luật đất đai 2013.

 Còn nếu đất khai hoang thì vẫn phải xin phép để cơ quan có thẩm quyền xem xét xem nếu thay đổi hiện trạng của đất như vậy thì có ảnh hưởng đến những người xung quanh không, nếu được cơ quan có thẩm quyền xem xét thì mới được thực hiện.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai

Related posts

Không còn quốc tịch Việt Nam thì có được sở hữu tài sản là quyền sử dụng đất nữa không?

NP Tú Trinh

Thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục mua đất đai chưa có sổ đỏ ?

NP Tú Trinh

Đặc điểm của thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất?

NP Tú Trinh

Cấu trúc kỹ thuật của hệ thống pháp luật sở hữu bất động sản Việt Nam: Góc nhìn pháp lý

NP Tú Trinh

Xây dựng nhà ba tầng ở Hà Nội có cần bản vẽ thiết kế ?

NP Tú Trinh

Tư vấn cách áp dụng quyết định số 40 trong xác định các vị trí đất đai ?

NP Tú Trinh

Luật đất đai: Phải sửa từ tư duy

NP Tú Trinh

Tư vấn mua lô đất theo quy định pháp luật?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More