Tư vấn Đất đai

Tư vấn về hướng giải quyết về việc cấp GCN quyền SDĐ mà không nhận được trả lời của phòng quản lý đất đai ?

Thưa luật sư! Tôi có thắc mong được sự tư vấn của Luật sư như sau: Tôi mua một thửa đất trồng cây lâu năm 400m2 và đã nộp hồ sơ cấp GCN ở bộ phận một cửa. Họ hẹn tôi thời gian giải quyết trong vòng 33 ngày không kể thời gian hoàn thành các thủ tục nộp thuế. Đến nay 40 ngày nhưng chưa có giấy gọi đóng thuế.

Tôi có đến bộ phận 1 cửa và được hướng dẫn liên hệ với nhân viên phòng quản lý đất đai, tôi cũng đã hỏi được phòng quản lý đất đai và nhận được câu trả lời là chờ và họ không đưa ra được lý do hợp lý nào. Tôi được biết bộ phận một cửa có trách nhiệm giải quyết công việc cho dân được nhanh gọn và hạn chế các tiêu cực nảy sinh trong quá trình giải quyết công việc. Vậy trong trường hợp của tôi bộ phận 1 cửa không đóng vai trò gì trong việc đốc thúc giải quyết công việc cho dân mà còn hướng dẫn dân tiếp xúc với 1 bộ phận vòi tiền làm sổ đỏ. Vậy hướng giải quyết tiếp theo của tôi là gì? Mong được sự tư vấn từ Luật sư!

Người gửi: A.D

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn Luật đất đai của Nptlawyer.com ;.

Luật sư tư vấn Luật đất đai gọi: 

Trả lời:

 

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc tới Công ty chúng tôi. Với những thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật đất đai 2013

Nội dung tư vấn:

Điều 209: Tiếp nhận và xử lý trách nhiệm của thủ trưởng, công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai các cấp và công chức địa chính cấp xã trong việc vi phạm trình tự thực hiện các thủ tục hành chính.

1. Tổ chức, cá nhân khi phát hiện công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai các cấp, công chức địa chính xã, phường, thị trấn vi phạm các quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn đối với việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, làm thủ tục thực hiện quyền của người sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận thì có quyền gửi đơn kiến nghị đến người có thẩm quyền theo quy định sau đây:
a) Đối với vi phạm của công chức địa chính xã, phường, thị trấn thì gửi kiến nghị đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;
b) Đối với những vi phạm của công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai cấp nào thì gửi kiến nghị đến thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai cấp đó;
c) Đối với vi phạm của thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai thì gửi kiến nghị đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp.
2. Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn kiến nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân hoặc thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thông báo cho người có kiến nghị biết". 

Như vậy, nếu bạn đã phát hiện được công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai về việc vi phạm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bạn có quyền gửi đơn kiến nghị đến thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai cấp đó. Thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn kiến nghị của bạn, thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thông báo cho bạn biết.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn Luật đất đai.

Related posts

Có được ghi nợ thuế trên sổ đỏ khi chuyển mục đích sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về làm sổ đỏ khi người thừa kế hợp pháp không ký ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về lấn chiếm không gian đất ?

NP Tú Trinh

Sự khác biệt của văn phòng công chứng và phòng công chứng?

NP Tú Trinh

Giới thiệu luật quy hoạch đô thị

NP Tú Trinh

Tư vấn mức bồi thường đối với đất khai hoang có đủ điều kiện cấp giấy CNQSD đất ?

NP Tú Trinh

Tranh chấp tài sản: Anh em giành nhau cái giếng nước

NP Tú Trinh

Mua bán nhà phải qua sàn giao dịch?

NP Tú Trinh

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More