Tư vấn Đất đai

Tư vấn về đền bù khi giải phóng mặt bằng ?

Xin chào Nptlawyer.com ;, tôi xin có câu hỏi được giải đáp: Nhà tôi thuộc diện di rời của tỉnh Nghệ An để làm đường. Và được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đền bù giải phóng mặt bằng. Mặc dù đã thẩm tra và đo đạc nhưng 2 năm sau gia đình tôi vẫn chưa được đền bù gì. Mà bây giờ nhà tôi đã xuống cấp không thể ở được. Vậy giờ tôi muốn sửa chữa lại để ở thì sau này có được đền bù phần sửa chữa đó không?. Xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: An

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật   của Nptlawyer.com ;

( Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  – )

Trả lời:

Chào bạn, cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Nptlawyer.com ;. Yêu cầu của bạn được giải đáp như sau:

Khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 quy định về Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau: “2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật".

Như vậy, trường hợp của bạn, nếu như muốn sửa chữa, cải tạo nhà ở thì trước hết bạn phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được cấp phép thì bạn mới có thể sửa chữa nhà ở. 

Trong trường hợp được cấp phép sửa chữa nhà ở, sau này khi có quyết định thu hồi đất, bạn vẫn sẽ được bồi thường đối với nhà gắn liền với đất. Vấn đề bồi thường đối với nhà gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất được quy định tại Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất như sau: 

"1. Mức bồi thường nhà, công trình bằng tổng giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại và khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình đó.

Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định bằng (=) tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà, công trình đó nhân (x) với giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành.

Khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình do Ủy bannhân dân cấp tỉnh quy định, nhưng mức bồi thường không quá 100% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà, công trình bị thiệt hại.

2. Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

Tgt: Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại;

G1: Giá trị xây mới nhà, công trình bị thiệt hại có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành;

T: Thời gian khấu hao áp dụng đối với nhà, công trình bị thiệt hại;

T1: Thời gian mà nhà, công trình bị thiệt hại đã qua sử dụng.

3. Đối với nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần mà phần còn lại không còn sử dụng được thì bồi thường cho toàn bộ nhà, công trình; trường hợp nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần, những vẫn tồn tại và sử dụng được phần còn lại thì bồi thường phần giá trị công trình bị phá dỡ và chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của nhà, công trình trước khi bị phá dỡ.

4. Đối với nhà, công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành ban hành thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường cụ thể cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương".

Như vậy, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ căn cứ vào quy định của pháp luật và tình trạng ngôi nhà trên đất thu hồi của gia đình bạn để xem xét bồi thường về nhà cho gia đình bạn.

Trân trọng./.

Related posts

Mẫu hợp đồng tặng cho nhà ở

NP Tú Trinh

Quốc hội chất vấn ai ?

NP Tú Trinh

Năm chủ trương cải cách tư pháp thành công

NP Tú Trinh

Xây nhà trên đất nông trường, đến hạn thu hồi có được đền bù ?

NP Tú Trinh

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất được thừa kế ?

NP Tú Trinh

Hợp tác xã thế chấp quyền sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

Tư vấn quyền lợi khi đăng ký đồng sở hữu sổ đỏ ?

NP Tú Trinh

Nhà nước thực hiện việc quản lí đất đai như thế nào?

NP Tú Trinh

Chứng minh quyền sở hữu đối với đất đai đã mua khi không có hợp đồng chuyển nhượng?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More