Tư vấn Đất đai

Tư vấn về cấp GCN quyền SDĐ khi có BĐĐC ?

Xin chào Luật sư! Tôi có một câu hỏi rất mong nhận được sự tư vấn: Gia đình tôi được UBND huyện giao đất có thu tiền sử dụng theo phân lô quy hoạch năm 2004, với diện tích là 120 m2, tôi đã nộp tiền để được SDvà cấp Giấy chứng nhận. Năm 2012 UBND tỉnh tiến hành đo đạc BDDC, diện tích thửa đất của tôi hiện là 123,5 m2 tăng 3,5 m2 so với diện tích giao

Hiện gia đình tôi đang sử dụng ổn định không có tranh chấp đã có tường bao xung quanh, năm nay tôi được gọi lên thông báo kê khai để làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận theo bản đồ mới Vậy tôi xin hỏi: khi cấp đổi Giấy chứng nhận thì tôi được cấp theo diện tích nào (diện tích trên BĐĐC mới đo hay theo diện tích cũ) và gia đình tôi phải nộp nghĩa vụ tăì chính như thế nào để được cấp GCN ?

Người gửi: N.G

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn Luật Đất đai của Nptlawyer.com ;.

Luật sư tư vấn Luật Đất đai gọi:

Trả lời:

 

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty chúng tôi. Với  thông tin bạn cung cấp chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lí:

Luật Đất đai 2013

Nội dung tư vấn:

Điều 98: Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

" 5.Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.
Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này".

Như vậy, trong trường hợp này bạn sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn là 3,5m2 và diện tích 3,5m2 có thể được xem xét để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn Luật đất đai.

Related posts

Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai

NP Tú Trinh

Điều kiện được hưởng chế độ tái định cư ?

NP Tú Trinh

Tư vấn trường hợp thu hồi đất không có đất làm nhà ở?

NP Tú Trinh

Nhận thế chấp nhà chung cư chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu – một số khía cạnh pháp lý cần quan tâm

NP Tú Trinh

Có cần làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất không ?

NP Tú Trinh

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình sử dụng đất ruộng ?

NP Tú Trinh

Xử lý phần đất không được công nhận trong giấy chứng nhận ?

NP Tú Trinh

Xin cấp giấy chứng nhận QSD đất do UBND xã bán trái quy định ?

NP Tú Trinh

Xung đột pháp lý về thẩm quyền giải quyết khiếu kiện trường hợp đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More