Tư vấn Hôn nhân Gia đình

Tư vấn quyền tài sản khi đã ly thân

Thưa Luật sư, tôi có vấn đề cần được tư vấn. Mẹ tôi và bố tôi viết đơn ly hôn 19 năm trước, lúc đó chị tôi 10 tuổi và tôi mới 8 tuổi, hai chị em tôi ở với mẹ, bố tôi không hề có trách nhiệm chu cấp tiền nuôi hai chị em tôi đến năm 18 tuổi. Tòa đã gọi bố mẹ tôi lên vài lần và không thấy gọi nữa, có nghĩa là chỉ có đơn ly thân, chưa có giấy ly hôn.

 19 năm sau bố tôi về đòi phân chia tài sản, cụ thể đó là miếng đất mà bố mẹ tôi đứng tên. Trong 19 năm đó bố tôi đã kết hôn với một người phụ nữ khác và có một người con trai chung với người phụ nữ đó. Vậy tôi muốn hỏi miếng đất đó sẽ được chia như thế nào cho mẹ tôi và chị em tôi? Chúng tôi có được hưởng phần đất nào không? Thêm vào đó, bố tôi kết hôn với người khác trong khi tòa chưa xử đơn ly hôn là đúng hay là sai? Hiện tại chị tôi 29 tuổi và tôi đã 27 tuổi, liệu tài sản mà bố tôi có sau khi ly thân với mẹ tôi thì mẹ tôi hoặc chị em tôi có được chia không? Tôi xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật hôn nhân và gia đình   của Nptlawyer.com ;.

Trả lời:Chào bạn,cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Nptlawyer.com ;. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau

Cơ sở pháp luật:

Luật hôn nhân và gia đình 201 4

Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung 2009

Nghị định 110/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Nội dung tư vấn:

Trước hết, đối với câu hỏi của bạn: mảnh đất do bố mẹ bạn đứng tên sẽ được chia như thế nào cho mẹ bạn và chị em bạn? Bạn và chị gái có được hưởng phần đất nào không? Xin được trả lời bạn như sau:

Theo như bạn đề cập diện tích đất này do bố mẹ bạn đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì vậy theo quy định Luật Đất đai 2013 hiện hành diện tích đất này được xác định là tài sản chung của bố mẹ bạn, trong trường hợp bố mẹ bạn thỏa thuận về việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân là diện tích đất này thì việc phân chia được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, theo đó bố mẹ bạn tự thỏa thuận về việc phân chia quyền sử dụng diện tích đất này, bạn và chị gái bạn chỉ được hưởng phần đất nếu bố mẹ bạn có thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được về việc chia tài sản chung này thì bố, mẹ bạn có quyền yêu cầu tòa án giải quyết phân chia theo quy định tại Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình:

1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này.

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này để giải quyết.

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng”.

Đối chiếu với quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật Hôn nhân gia đình có quy định việc chia như sau:

“a) Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản, nếu cả hai bên đều có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì được chia theo thỏa thuận của hai bên; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định tại Điều 59 của Luật này.

Trong trường hợp chỉ một bên có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì bên đó được tiếp tục sử dụng nhưng phải thanh toán cho bên kia phần giá trị quyền sử dụng đất mà họ được hưởng;

b) Trong trường hợp vợ chồng có quyền sử dụng đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản chung với hộ gia đình thì khi ly hôn phần quyền sử dụng đất của vợ chồng được tách ra và chia theo quy định tại điểm a khoản này;

c) Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở thì được chia theo quy định tại Điều 59 của Luật này”;

d) Đối với loại đất khác thì được chia theo quy định của pháp luật về đất đai : hoặc phân chia quyền sử dụng đất khi ly hôn thì mảnh đất sẽ được chia theo sự thỏa thuận của các bên

 Như vậy, diện tích đất này nếu bố mẹ bạn không thỏa thuận chia được thì diện tích đất do bố mẹ bạn đứng tên sẽ được chia đôi theo quy định pháp hiện hành, tùy thuộc vào việc diện tích đất này thuộc loại đất gì, và có cân nhắc về công sức đóng góp của bố mẹ bạn trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung này. Đối với trường hợp bố mẹ bạn phân chia diện tích đất sau ly hôn thì việc phân chia này cũng do hai bên thỏa thuận hoặc được chia theo quy định Điều 59 nêu trên.

Thứ hai, bạn có hỏi: bố bạn kết hôn với người khác trong khi tòa chưa xử đơn ly hôn là đúng hay là sai? Hành vi bố bạn kết hôn với người khác khi đang có vợ là vi phạm pháp luật Hôn nhân và gia đình hiện hành, cụ thể vi phạm điểm c, khoản 2 Điều 5 Luật hôn nhân gia đình: “Luật Hôn nhân và gia đình cấm hành vi người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ".Hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 1 Điều 48 Nghị định 110/2013/NĐ-CP.

Mặt khác Điều 147 Bộ Luật Hình sự sửa đổi, bổ sung 2009 cũng có ghi nhận tội phạm vi phạm chế độ một vợ một chồng, theo đó Điều này quy định như sau: “1. Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.

2. Phạm tội trong trường hợp đã có quyết định của Toà án tiêu huỷ việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”.

Thứ ba, vấn đề bạn hỏi: tài sản mà bố bạn có sau khi ly thân với mẹ bạn thì mẹ bạn hoặc chị em bạn có được chia không?

Việc phân chia tài sản dựa trên quyền sở hữu của mỗi người hoặc ý chí của chủ sở hữu.

Nếu là tài sản chung của bố mẹ bạn thì mẹ bạn được chia, còn nếu không là tài sản chung thì sẽ không được chia.Việc xác định tài sản chung theo quy định tại Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014:

"Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung."

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số:  hoặc gửi qua email: npttrinhlaw@gmail.com  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Nptlawyer.com ;.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.    

   Bộ phận Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình.

 

Related posts

Quan hệ chăn gối của vợ chồng được luật hóa

NP Tú Trinh

Tư vấn quyền nuôi con dưới 36 tháng?

NP Tú Trinh

Cấp dưỡng cho con khi ly hôn ?

NP Tú Trinh

Ly hôn đơn phương khi không đủ giấy tờ của chồng ?

NP Tú Trinh

Ly hôn đơn phương nhưng vợ giấu hết giấy tờ thì giải quyết như thế nào?

NP Tú Trinh

Quy định độ tuổi được phép đăng ký kết hôn?

NP Tú Trinh

Tư vấn về việc được chấp nhận ly hôn?

NP Tú Trinh

Đăng ký kết hôn khi vợ chưa đủ tuổi có làm khai sinh cho con đựơc không ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về nguyên tắc xác định phạm vi ba đời theo quy định của pháp luật hôn nhân ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More