Tư vấn Đất đai

Tư vấn đòi lại đất cho người khác trông coi hộ ?

Xin chào Nptlawyer.com ;, tôi có câu hỏi xin được giải đáp: Năm 1984 gia đình tôi đi xây dựng kinh tế mới. Có cho chú tôi trông coi nhà cửa nhưng sau đó chú tôi tự ý đập nhà tôi đi và xây nhà con trai chú ở. Bây giờ chúng tôi muốn đòi lại đất. Vậy xin hỏi luật sư tôi cần làm những gì để đòi lại đất của cha mẹ tôi? Xin cảm ơn.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai  của Nptlawyer.com ;.

Luật sư tư vấn luật đất đai gọi:  

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng Nptlawyer.com ;, đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

 

Căn cứ pháp lý:

Bộ luật dân sự 2005

Luật đất đai 2013

Nội dung tư vấn: 

 Để đòi được thửa đất đó bạn phải chứng minh là nguồn gốc sử dụng đất của gia đình là hợp pháp: Nguồn gốc đất thế nào? Bạn còn giữ biên lai đóng thuế sử dụng đất hay không? Từ năm 1984 đến nay thì gia đình bạn không đóng thuế sử dụng đất? Trong hồ sơ địa chính của chính quyền địa phương có tên của bạn không? ….

Bạn chỉ có thể đòi lại được phần đất đó nếu bạn có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại 100 LĐĐ 2013 . Ngược lại, nếu bạn không có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại 100 Luật đất đai mà người chú của bạn có một trong các loại giấy tờ đó thì gia đình bạn sẽ không thể đòi lại được thửa đất đó. Cụ thể

Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:
a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;
d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;
e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;
g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.
2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.
3. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
5. Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; đất nông nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật này và đất đó không có tranh chấp, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nếu gia đình bạn có giấy tờ hợp pháp và chứng minh được đất đó là của gia đình bạn thì:

– Bạn gửi đơn đề nghị hòa giải tới UBND cấp xã nơi có thửa đất đó để được hòa giải theo quy định pháp luật đất đai  Luật đất đai. Trong thời hạn 30 ngày, UBND sẽ phối hợp với các thành viên của Mặt trận tố quốc để hòa giải tranh chấp đất đai;

– Nếu UBND hòa giải không thành thì bạn có thể gửi đơn đến Tòa án (nếu thửa đất đã có GCN QSD đất hoặc các giấy tờ theo quy định tại điều 100Luật đất đai) hoặc UBND cấp huyện để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nếu bạn cần tư vấn thêm, hãy cung cấp thêm thông tin và câu hỏi để được Luật sư tư vấn cụ thể hơn xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email npttrinhlaw@gmail.com hoặc qua Tổng đài tư vấn: .

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI

Related posts

Từ một vụ tranh chấp đất đai nghĩ thêm về quyền tài sản

NP Tú Trinh

Tư vấn về tranh chấp quyền sở hữu nhà đất khi đã làm đầy đủ các giấy tờ cần thiết để sang tên ?

NP Tú Trinh

Tư vấn định giá bất động sản theo phương pháp so sánh trực tiếp?

NP Tú Trinh

Tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND phường được thực hiện như thế nào?

NP Tú Trinh

Tặng cho quyền sử dụng đất khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

Hoà giải tranh chấp đất đai ?

NP Tú Trinh

Tư vấn soạn hợp đồng mua bán thỏa thuận về lối đi chung ?

NP Tú Trinh

Việc khảo sát, thiết kế và xây dựng nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân được pháp luật quy định như thế nào?

NP Tú Trinh

Diện tích đất đã sang tên chênh lệch với hợp đồng giải quyết như thế nào?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More