Tư vấn Đất đai

Tư vấn chị gái khởi kiện đòi lại đất đã bán cho em ?

Kính chào Nptlawyer.com ;, tôi có một vài thắc mắc xin được tư vấn như sau: Gia đình tôi vào năm 1994 có mua lại mảnh đất của chị gái. Hồi đó nhà nước chưa cấp sổ đỏ nên chỉ có tờ viết tay hai bên và các loại giấy tờ gia đình tôi đóng thuế đất nhà nuớc. Và còn lưu lại giấy gửi tiền mua đất cho chị gái tôi.

Sau đó cuối năm 1994 tôi có đi làm sổ đỏ và được cấp sổ đỏ mang tên gia đình tôi nhưng mà cũng trong thời gian đó nhà nước vẫn cấp cho chị gái tôi sổ đỏ của mảnh đất này vào cùng ngày cấp với sổ đỏ của tôi mà tôi không biết. Và chị ấy cũng không nói ra cho tôi biết mà âm thầm giữ lại cái bìa đó cho đến tận hôm nay. Từ đó đến nay cái bìa đỏ đứng tên gia đình tôi vẫn có thể đi thế chấp hay sử dụng trong các việc liên quan đến pháp lý bình thường. Năm 2015 này vì có giá trị lớn tôi có bán mảnh đất này để chuyển vào thành phố HCM sinh sống. Sau khi thủ tục chuyển nhượng sổ đỏ cho người mua gần xong và chỉ chờ ngày lấy bìa mới cho gia đình đó thì chị gái tôi gọi điện trở quẻ nói rằng mảnh đất này đang là sở hữu của chị ấy và chị ấy đang có bìa đỏ do nhà nước cấp, chị ấy nói có thể đi kiện lấy lại mảnh đất đó, tôi thì đau lòng vì chị em mà lại như vậy. Bây giờ tôi phải làm sao thưa luật sư? Gia đình tôi vẫn còn giữ lại: "giấy viết tay chuyển nhuợng,giấy nộp thuế đất do nhà tôi nộp, biên lai gửi tiền ngày xưa tôi gửi tiền mua đất cho chị tôi với nội dung ghi rõ là gửi tiền mua đất". Mong luật sư tư vấn giúp tôi trường hợp này.

Tôi xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật đất đai của Nptlawyer.com ;.

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai gọi:

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Nptlawyer.com ;, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

– Luật Đất đai 2013

– Luật khiếu nại 2011

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Nội dung tư vấn:

Theo như nội dung thư bạn trình bày, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bạn và chị gái bạn đã được công nhận trước pháp luật và bạn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Bạn cũng đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, cũng trong thời gian bạn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chị gái bạn cũng được cấp giấy này.

Như vậy, về bản chất, quyền sử dụng đất đã được chuyển giao một cách hợp pháp từ chị gái bạn sang bạn. Tuy nhiên, cơ quan có thẩm quyền lại cấp cho chị gái bạn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Trong trường hợp này bạn có thể yêu cầu cơ quan đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chị gái bạn thu hồi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho chị gái bạn theo quy định tại điều 106 Luật Đất đai 2013 như sau:

Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

b) Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.”

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai được quy định cụ thể tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

“Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai được thực hiện như sau:

a) Trường hợp cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp xem xét, xác định Giấy chứng nhận đã cấp là đúng quy định của pháp luật thì phải thông báo lại cho cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra;

b) Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan thanh tra cùng cấp thẩm tra; nếu kết luận là Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật thì thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do; sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo cho người sử dụng đất mà không có đơn khiếu nại thì ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Trường hợp người sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì gửi kiến nghị, phát hiện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định tại Điểm b Khoản này;

d) Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền;

đ) Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng ý với việc giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.”

Sau khi tiến hành kiểm tra, xác minh, nếu cơ quan thanh tra xác minh các tình tiết đúng như bạn trình bày thì họ sẽ báo cáo với cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chị gái bạn để tiến hành thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như chúng tôi đã nêu trên.

Trong trường hợp cơ quan giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chị gái bạn để tiến hành thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bạn có thể tiến hành khiếu nại  hoặc khởi kiện theo thủ tục tố tụng hành chín theo quy định của Luật khiếu nại 2011 như sau:

“Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.”

Do đó, người có quyền sử dụng đất trong trường hợp này là bạn chứ không phải chị gái bạn như chúng tôi đã phân tích ở trên. Bạn có thể áp dụng các biện pháp để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cho mình theo quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.
Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai

Related posts

Căn cứ xác định đất hương hỏa và cơ quan có thẩm quyền quản lý ?

NP Tú Trinh

Tư vấn giải quyết tranh chấp đối với đất không có sổ đỏ ?

NP Tú Trinh

Hỏi đáp pháp luật về đất đai

NP Tú Trinh

Tư vấn về việc xác nhập đất 5%

NP Tú Trinh

Điều kiện của chuyên gia tư vấn và giám sát công trình xây dựng ?

NP Tú Trinh

Bồi thường khi di dời địa điểm kinh doanh?

NP Tú Trinh

Quyền khiếu nại, khiếu kiện khi nhà nước thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

NP Tú Trinh

Mua bán đất bằng giấy viết tay có hiệu lực pháp lý không?

NP Tú Trinh

Thủ tục khởi kiện nhà kế bên xây dựng ảnh hưởng đến nhà mình ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More