Tư vấn Đất đai

Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Đất đai thường là nguồn tài sản lớn nhất của mỗi gia đình, người dân Việt Nam. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp là một cơ sở pháp lý quan trọng để khẳng định quyền sở hữu hợp pháp của mỗi cá nhân, gia đình hay tổ chức. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có rất nhiều hộ dân không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để hoàn thiện thủ tục pháp lý quan trọng này

1. Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những trường hợp sau đây:

a. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, trừ trường hợp thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn;
b. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
c. Người đang sử dụng đất theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 của Luật Đất đai 2003 này mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
– Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất (Điều 50);
– Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất (Điều 51);
d. Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ; tổ chức sử dụng đất là pháp nhân mới được hình thành do các bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất;
e. Người được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành;
f. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;

Luật sư tư vấn luật Đất đai qua điện thoại gọi số:  –

g. Người sử dụng đất quy định tại các điều 90, 91 và 92 của Luật Đất đai 2003:
– Đất khu công nghiệp (Điều 90);
– Đất sử dụng cho khu công nghệ cao (Điều 91);
– Đất sử dụng cho khu kinh tế (Điều 92);
h. Người mua nhà ở gắn liền với đất ở;
 i. Người được Nhà nước thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở.
2. Các loại giấy tờ khách hàng chuẩn bị:
a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;
c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;
d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
đ) Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;
e) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.
3. Nội dung các công việc thực hiện của Nptlawyer.com ;: 
– Tư vấn cho các bên về việc chuẩn bị giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký cấp giất chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu;
– Làm việc với công ty Địa chính để đo kích thước thửa đất (Trong trường hợp cần phải đo đạc);
– Tiến hành nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký nhà đất;
– Theo dõi hồ sơ đăng ký để bảo đảm tính hợp lệ của hồ sơ;

Liên hệ sử dụng dịch vụ hoặc tư vấn luật đất đai:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY Nptlawyer.com ;

Điện thoại yêu cầu dịch vụ hoặc tư vấn luật đất đai:

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  lienhe@Nptlawyer.com.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác Quý khách hàng!
Trân trọng./.
 
PHÒNG ĐẤT ĐAI – Nptlawyer.com ;
———————————————————————

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn pháp luật đất đai ;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất ;

4. Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai ;

5. Tư vấn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ;

6. Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá ;

Related posts

Thắc mắc về thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Ủy ban xã ?

NP Tú Trinh

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử đất của người đồng bào?

NP Tú Trinh

tranh chấp đất giữa các thành viên hợp tác xã?

NP Tú Trinh

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp có được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hay không?

NP Tú Trinh

Dịch vụ công chứng uy tín, chuyên nghiệp

NP Tú Trinh

Hướng dẫn giải quyết những rắc rối về luật đất đai ?

NP Tú Trinh

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất canh tác khi Bố Mẹ qua đời?

NP Tú Trinh

Luât sư tư vấn giải quyết chia tài sản khi ly hôn?

NP Tú Trinh

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More