Tài Liệu Tin Tức Tư vấn Doanh nghiệp Tư vấn Đất đai Tư vấn Thủ tục Tư vấn Thuế

Từ ngày 08/04/2020, Doanh nghiệp và người dân được gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất

Ngày 08/04/2020, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về việc gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất đối với nhiều đối tượng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (ngày 08/04/2020).

Nghị định quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu thập cá nhân và tiền thuê đất. Theo đó, việc gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất sẽ áp dụng cho các đối tượng sau:

Đối tượng áp dụng

Thứ nhất, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành Nông nghiệp, Lâm nghiệp và thuỷ sản; Sản xuất, chế biến thực phẩm; Dệt; Sản xuất trang phục; Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); Sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; Sản xuất kim loại; Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; Xây dựng.

Thứ hai, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế: Vận tải kho bãi; Dịch vụ lưu trú và ăn uống; Giáo dục và đào tạo; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; Hoạt động kinh doanh bất động sản; Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim (Cụ thể được nêu tại Điều 2 Nghị định 41/2020/NĐ-CP).

Thứ ba, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Thứ tư, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thứ năm, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trascnh niệm công bố danh sách tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia hỗ trợ khách hàng.

Theo Bộ Tài chính thì 98% doanh nghiệp sẽ thuộc diện được gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất.

Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng, quý được gia hạn như sau:

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3/2020 chậm nhất là ngày 20/9/2020.

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 4/2020 chậm nhất là ngày 20/10/2020.

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 5/2020 chậm nhất là ngày 20/11/2020.

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 6/2020 chậm nhất là ngày 20/12/2020.

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 1/2020 chậm nhất là ngày 30/9/2020.

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 2/2020 chậm nhất là ngày 30/12/2020.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp:

Gia hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 và số thuế TNDN tạm nộp quý 1, quý 2 năm 2020. Thời hạn gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh:

Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong một số ngành kinh tế. Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 31/12/2020.

Đối với tiền thuê đất:

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất 05 tháng kể từ 31/05/2020.

Nội dung chi tiết của Nghị đinh 41/2020/NĐ-CP vui lòng xem đầy đủ: TẠI ĐÂY

NPTLAWYER.

Related posts

Bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về đền bù khi giải phóng mặt bằng ?

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục tách thửa bán đất cho khách ?

NP Tú Trinh

Đứng tên sổ đỏ trong trường hợp vợ chồng ly thân ?

NP Tú Trinh

Giấy ủy quyền giải quyết thủ tục đất đai thế nào là hợp pháp ?

NP Tú Trinh

Xây tường ngăn cách đất liền kề có đúng quy định pháp luật ?

NP Tú Trinh

Thủ tục bán nhà khi chưa có sổ đỏ?

NP Tú Trinh

Tư vấn thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất

NP Tú Trinh

Quy định về diện tích tối thiểu tách thửa là 50m theo Luật đất đai như thế nào?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More