Tư vấn Đất đai

Tranh chấp ranh giới đất đai do cán bộ địa chính đo sai ?

Kính gởi : chuyên viên tư vấn . -Tôi tên : Đ. H sinh năm 1978 Hộ khẩu thường trú : tổ 9 khối phố x, phường C.N, TP H.A, tỉnh Q.N . -Hôm nay tôi gởi nội dung vụ việc như sau .

-Gia đình tôi đang sử dụng thửa đất theo hình chữ L , từ trước năm 1975 do gia đình tôi canh tác sử dụng, đến năm 1998 thì gia đình tôi được UBND thị xã (nay là thành phố Hội An) cấp giấy chứng nhận QSD đất,mà tại thời điểm này , giấy chứng nhận chỉ ghi số lượng chứ không có bản đồ đất chi tiết cụ thể , cũng trong năm 1998 này thì gia đình tôi có làm căn nhà tạm cho chị tôi tên là Đ.T.X để ở trên thẻo đất chữ L ngắn này, (số lượng đất 4m×8m=32m2) và cho đến nay ,năm 2016 căn nhà này vẫn ở bình thường ,vào thời điểm năm 2014 do cất giữ hồ sơ bị sơ xuất , nên giấy chứng nhận QSD đất bị hư hỏng, nên tôi làm đơn và gởi đến các cơ quan ban ngành trong đó có UBND thành phố Hội An ,để cấp đổi sổ mới ,trong khi chờ đợi một thời gian thì tôi được nhận phiếu chuyển trả , Với lý do ,đất nhà tôi theo hình chữ L ngắn này đã được cấp cho ông Đ.N (đã chết) và bà L.T.D , và đất nhà tôi không có theo hình chữ L nữa , mà biến đổi theo hình vuông . Nên tôi mới làm đơn và gởi đến UBND phường Cẩm Nam để tranh chấp và thành lập buổi hoà giải nhưng không thành, và tiếp đến các cán bộ UBND phường Cẩm Nam xát định ranh giới tại hiện trường, và có mời các hộ tứ cận chung quanh đến để cho biết nguồn gốc đất này, và các hộ chung quanh đã sống từ lâu cận nhà tôi (gọi là già làng) cũng chứng minh ý kiến là phần đất này là của gia đình tôi, nhưng với lý do đó vẫn tiếp tục không thành . Với lý do trên, đất nhà tôi, và đất nhà bà L.T.D trước đây lại không có hàng rào cũng không có cột mốc, chỉ lấy cái Cuốc làm vườn làm đường mương nhỏ, độ khoảng rộng 20cm độ khoảng sâu 10cm , để phân biệt ranh giới, cho đến năm 1992 thì gia đình bà L.T.D có trồng hàng cây Cau ,theo hình chữ L này ,và cũng không lấn chiếm theo hiện trạng sang đất nhà tôi, từ thời xưa cuối hình chữ L ngắn này có cây Xầu Đông , cho đến năm 2010 cây này rất to , vì do sợ bão gãy ngã đè sập nhà chị tôi, nên gia đình tôi có kêu người tới đốn và bán đi cây này, vì trước đây vườn tược ở nông thôn cây cối um tùm nên khi đo cán bộ địa chính không phân biệt cụ thể ranh giới , nên đã cấp nhầm phần đất này cho bà L.T.D, mà hiện nay gia đình tôi có nhà mà lại không có đất theo hiện trạng hợp pháp . -Nay tôi nêu những nội dung trên, để kính mong luật sư , hoặc chuyên viên tư vấn giải đáp giúp cho tôi –

Trong khi chờ đợi giải đáp, tôi xin thành thật cảm ơn .

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai của Nptlawyer.com ;.

Luật sư tư vấn luật đất đai gọi:

Trả lời:

Chào bạn,Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn luật đất đai của Nptlawyer.com ;. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

 

I. Căn cứ pháp lý.

 Luật đất đai 2013

Thông tư 25/2014/TT-BTNMT 

II. Nội dung

Trước hết,việc lập ,chỉnh lý bản đồ địa chính do ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện .Uỷ ban nhân dân tỉnh  giao việc đo đạc,chỉnh lý này do các cán bộ phụ trách,nên việc cán bộ làm không đúng trách nhiệm của mình (đo đạc không đúng với diện tích thực… ) thì người dân có quyền yêu cầu thẩm định ,kiểm tra lại số diện tích thực với số diện tích hiện tại …Quy định tại Khoản 4 điều 31 Luật đất đai 2013 .

Điều 31. Lập, chỉnh lý bản đồ địa chính
4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc lập, chỉnh lý và quản lý bản đồ địa chính ở địa phương.

Đồng thời theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính .Cụ thể hơn tại Điều 11. Xác định ranh giới thửa đất, lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất

1. Xác định ranh giới thửa đất

1.1. Trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải phối hợp với người dẫn đạc (là công chức địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố… để được hỗ trợ, hướng dẫn việc xác định hiện trạng, ranh giới sử dụng đất), cùng với người sử dụng, quản lý đất liên quan tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ và lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất; đồng thời, yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất (có thể cung cấp bản sao các giấy tờ đó không cần công chứng, chứng thực).

1.2. Ranh, giới thửa đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng, quản lý và chỉnh lý theo kết quả cấp Giấy chứng nhận, bản án của tòa án có hiệu lực thi hành, kết quả giải quyết tranh chấp của cấp có thẩm quyền, các quyết định hành chính của cấp có thẩm quyền có liên quan đến ranh giới thửa đất.

Trường hợp đang có tranh chấp về ranh giới thửa đất thì đơn vị đo đạc có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có thửa đất để giải quyết. Trường hợp tranh chấp chưa giải quyết xong trong thời gian đo đạc ở địa phương mà xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý thì đo đạc theo ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý đó; nếu không thể xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý thi được phép đo vẽ khoanh bao các thửa đất tranh chấp; đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập bản mô tả thực trạng phần đất đang tranh chấp thành 02 bản, một bản lưu hồ sơ đo đạc, một bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện các bước giải quyết tranh chấp tiếp theo theo thẩm quyền.

2.2. Trường hợp trên giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất có sơ đồ thể hiện ranh giới thửa đất nhưng khác với ranh giới thửa đất theo hiện trạng khi đo vẽ thì trên Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất phải thể hiện ranh giới theo hiện trạng và ranh giới theo giấy tờ đó.

2.3. Trường hợp ranh giới thửa đất đang có tranh chấp thì trên Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất thể hiện đồng thời theo hiện trạng đang sử dụng, quản lý và theo ý kiến của các bên liên quan.

Như vậy ,Đối với trường hợp của bạn thì cán bộ đo đạc đã  không đo đạc đúng theo như hiện trạng sử dụng đất, đã có nhầm lẫn nên tự ý điều chỉnh đất .Nhưng lại không phát hiện ra sự sai sót này cho tới khi có tranh chấp xảy ra mới phát hiện.Vì vậy khi phát hiện ra sai sót này thì đơn vị đo đạc có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có thửa đất để giải quyết .Căn cứ Tại Điều 11 Thông tư 25 /2014/TT-BTNMT đã được nêu ra ở trên

Trường hợp mà vẫn không được đo đạc lại bạn có thể khiếu nại nên Uỷ ban nhân nhân nơi bạn cư trú yêu cầu được tiến hành đo đạc ,kiểm tra lại. Còn trong trường hợp đã khởi kiện ra Tòa thì bạn có thể yêu cầu Tòa cho thẩm định lại tại chỗ.

Tóm lại, vụ việc tranh chấp ranh giới đất đai sẽ được giải quyết theo thủ tục Tố tụng dân sự, bạn có thể  khới kiện vụ án tại Tòa án có thẩm quyền (Tòa án nơi có bất động sản đó). Điều 203 Luật đất đai 2013 cũng quy định như sau:

"Điều 203: Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai
Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau:
1. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết;
2. Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau đây:
a) Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này;
b) Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự;
3. Trường hợp đương sự lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thì việc giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện như sau:."

Như vậy, trường hợp của bạn hòa giải đã không thành thì bạn có thể nộp đơn ra Tòa an nhân dân cấp huyện kèm theo chứng cứ và tài liệu liên quan để yêu cầu giải quyết. Trình tự và thủ tục nhận đơn được quy định tại Điều 167 Bộ luật TTDS sửa đổi bổ sung 2011 như sau:

"Toà án phải nhận đơn khởi kiện do đương sự nộp trực tiếp tại Toà án hoặc gửi qua bưu điện và phải ghi vào sổ nhận đơn. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Toà án phải xem xét và có một trong các quyết định sau đây:

1. Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của mình;

2. Chuyển đơn khởi kiện cho Toà án có thẩm quyền và báo cho người khởi kiện, nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án khác;

3. Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện, nếu việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án.

Như vậy, sau thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện tòa án sẽ phải ra một trong các quyết định : tiến hành thụ lý vụ án; chuyển đơn khởi kiện cho tòa án có thẩm quyền và báo cho người khởi kiện biết nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác hoặc trả
lại đơn khởi kiện nếu việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án.

Điều 171 Bộ Luật Tố tụng dân sự quy định về Thụ lý vụ án như sau:                           

1. Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án thì Toà án phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Toà án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.

2. Toà án dự tính số tiền tạm ứng án phí, ghi vào phiếu báo và giao cho người khởi kiện để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Toà án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí.

3. Toà án thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Toà án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí.

4. Trong trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí, án phí thì Toà án phải thụ lý vụ án khi nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo.

Điều 172 Bộ Luật Tố tụng dân sự  về Phân công Thẩm phán giải quyết vụ án như sau:

1. Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ án, Chánh án Toà án phân công một Thẩm phán giải quyết vụ án.

Như vậy, căn cứ theo quy định này, sau khi Tòa án nhận đơn và thụ lý đơn thì Tòa án sẽ thông báo cho bạn đến nộp tiền tạm ứng án phí.Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bạn phải đến Tòa án nhân dân nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ án, Chánh án Toà án phân công một Thẩm phán giải quyết vụ án.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số:  hoặc gửi qua email: npttrinhlaw@gmail.com  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Nptlawyer.com ;.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.                                  

Bộ phận Luật sư đất đai. 

Related posts

Tư vấn việ sử dụng sai mục đích sử dụng đất nông nghiệp ?

NP Tú Trinh

Tư vấn pháp luật phòng chống tham nhũng

NP Tú Trinh

Tư vấn lấy lại đất thừa kế có tranh chấp

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục tặng cho chủ quyền đất cho Em trai ?

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục sang tên thửa đất?

NP Tú Trinh

Những điều lưu ý khi mua đất chuyển nhượng không có sổ đỏ ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về Tranh chấp thừa kế chia di sản?

NP Tú Trinh

Đền bù đất khi bị thu hồi, được những ưu đãi gì kèm theo ?

NP Tú Trinh

Những người nào được coi là người sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More