Tài Liệu Tin Tức Tư vấn Doanh nghiệp Tư vấn Thủ tục Tư vấn Thuế Tư vấn Thương mại

Toàn văn Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu (EU) – Việt Nam (EVFTA)

Hôm nay, ngày 01/8/2020 Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu (EU) – Việt Nam (EVFTA), hiệp định thương mại toàn diện nhất mà EU đã ký kết với một nước đang phát triển, chính thức có hiệu lực.

Dưới đây là nội dung chi tiết của Hiệp định EVFTA.

Toàn văn Hiệp định EVFTA: (Tiếng Anh) (Tiếng Việt).

Lời nói đầu: (Tiếng Anh) (Tiếng Việt).

Chương 1: Mục tiêu và Định nghĩa chung (Tiếng Anh) (Tiếng Việt).

Chương 2: Đối xử quốc gia và Mở cửa thị trường đối với hàng hóa (Tiếng Anh) (Tiếng Việt).

Chương 3: Phòng vệ Thương mại (Tiếng Anh) (Tiếng Việt).

Chương 4: Hải quan và Tạp thuận lợi thương mại (Tiếng Anh) (Tiếng Việt).

Chương 5: Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (Tiếng Anh) (Tiếng Việt).

Chương 6: Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (Tiếng Anh) (Tiếng Việt).

  • Phụ lục 6: Các yêu cầu và thủ tục để phê duyệt các cơ sở về sản phẩm (Tiếng Anh) (Tiếng Việt).

Chương 7: Các rào cản phi thuế với thương mại và đầu tư trong sản xuất năng lượng tái tạo (Tiếng Anh) (Tiếng Việt).

Chương 8: Tự do hóa đầu tư, thương mại dịch vụ và thương mại điện tử (Tiếng Anh) (Tiếng Việt).

Chương 9: Mua sắm công (Tiếng Anh) (Tiếng Việt).

  • Phụ lục 9-A: Phạm vi điều chỉnh của Chương Mua sắm của chính phủ đối với Liên minh châu Âu (Tiếng Anh) (Tiếng Việt).
  • Phụ lục 9-B: Phạm vi điều chỉnh của Chương Mua sắm của chính phủ đối với Việt Nam (Tiếng Anh) (Tiếng Việt).

Chương 10: Chính sách cạnh tranh (Tiếng Anh) (Tiếng Việt).

Chương 11: Doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước, Doanh nghiệp được cấp đặc quyền hoặc ưu đãi đặc biệt, và Doanh nghiệp độc quyền chỉ định (Tiếng Anh) (Tiếng Việt).

  • Phụ lục 11: Quy định riêng đối với Việt Nam về Doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước, Doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước, Doanh nghiệp được cấp đặc quyền hoặc ưu đãi đặc biệt, và Doanh nghiệp độc quyền chỉ định (Tiếng Anh) (Tiếng Việt).

Chương 12: Sở hữu trí tuệ (Tiếng Anh) (Tiếng Việt).

Chương 13: Thương mại và Phát triển bền vững (Tiếng Anh) (Tiếng Việt).

Chương 14: Minh bạch hóa (Tiếng Anh) (Tiếng Việt).

Chương 15: Giải quyết tranh chấp (Tiếng Anh) (Tiếng Việt).

Chương 16: Hợp tác và Nâng cao năng lực (Tiếng Anh) (Tiếng Việt).

Chương 17: Các điều khoản về thể chế, Các điều khoản chung và Các điều khoản cuối cùng (Tiếng Anh) (Tiếng Việt).

Nghị định thư 1: Quy định hàng hóa có xuất xứ và phương thức hợp tác quản lý hành chính (Tiếng Anh) (Tiếng Việt).

Nghị định thư 2: Về hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan (Tiếng Anh) (Tiếng Việt).

Biên bản ghi nhớ liên quan đến cam kết cụ thể về dịch vụ phân phối rượu vang và rượu mạnh: (Tiếng Anh) (Tiếng Việt).

Biên bản ghi nhớ về vốn góp ngân hàng: (Tiếng Anh) (Tiếng Việt).

Các Tuyên bố chung: (Tiếng Anh) (Tiếng Việt).

NPTLAWYER.

Related posts

Cách tính diện tích đất nhà ở thương mại được miễn tiền sử dụng đất trong dự án nhà ở xã hội

NP Tú Trinh

Mở quán cắt tóc ở nông thôn có phải chịu thuế thông?

NP Tú Trinh

Yêu cầu cung cấp giấy khai sinh để đăng ký tạm trú có đúng hay không?

NP Tú Trinh

Nam có được nghỉ thai sản khi chưa đăng ký kết hôn không?

NP Tú Trinh

Tư vấn điều kiện để hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) ?

NP Tú Trinh

Tội nhận hối lộ có bị tử hình không?

NP Tú Trinh

Có được sa thải người lao động khi đang mang thai không?

NP Tú Trinh

Mẫu Hợp đồng cung ứng lao động

NP Tú Trinh

Báo cáo số 15/BC-TA ngày 15/3/2019 V/v Tổng hợp những hạn chế trong công tác của Tòa án

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More