Tư vấn Hôn nhân Gia đình

Tờ khai đăng ký kết hôn

Diễn Đàn Luật; cung cấp mẫu tờ khai đăng ký kết hôn để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tế. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ để được tư vấn, hỗ trợ:

>> Tải mẫu Tờ khai đăng ký kết hôn

.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 

———————————————————————————————————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-***—————-

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố…………………………………………..

Người khai

NAM

NỮ

Họ và tên

 

 

 

Ngày tháng năm sinh

 

 

 

Nơi sinh

 

 

 

Dân tộc

 

 

 

Quốc tịch

 

 

 

Nghề nghiệp

 

 

 

Quê quán (1)

 

 

 

Nơi cư trú (2)

 

 

 

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3)

 

 

 

Số

 

 

 

Nơi cấp

 

 

 

Ngày, tháng, năm cấp

 

 

 

Kết hôn lần thứ

 

 

 

 

Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi là tự nguyện, không vi phạm pháp luật về hôn nhân, gia đình Việt Nam và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

           

Đề nghị Quý Ủy ban xem xét, đăng ký.

             Làm tại……………ngày………….tháng…..năm……………..

    Nam                                                Nữ

      (Ký và ghi rõ họ tên)                   (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận về tình trạng hôn nhân của người khai (4)

 

————————————————————-

————————————————————-

————————————————————-

————————————————————-

————————————————————-

————————————————————-

————————————————————-

 

Ngày………..tháng………..năm ……………..

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

 

 

Chú thích:

 

(1)   Ghi theo nơi sinh trưởng của cha đẻ; nếu không rõ cha đẻ là ai, thì theo nơi sinh trưởng của mẹ đẻ; trong trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ, thì theo nơi sinh trưởng của người nuôi dưỡng từ nhỏ.

(2)   Ghi theo nơi thường trú; trong trường hợp không có nơi thường trú, thì ghi theo nơi tạm trú và ghi rõ “Tạm trú…….”.

(3)   Ghi rõ loại giấy tờ.

(4) Đối với công dân Việt Nam, thì do UBND cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan/tổ chức nơi công tác xác nhận theo quy định của pháp luật về hộ tịch; đối với người nước ngoài, thì do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận.

 

———————————————————-

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn thủ tục ly hôn;

2. Dịch vụ tư vấn pháp luật lĩnh vực Hôn nhân gia đình;

3. Dịch vụ tư vấn pháp luật: Lĩnh vực hôn nhân gia đình;

4. Luật sư Bảo vệ trong các vụ án Hôn nhân và gia đình;

5. Luật sư đại diện tranh tụng lĩnh vực Hôn nhân – Gia đình;

6. Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án dân sự – hôn nhân – gia đình;

Related posts

Chia tài sản khi ly hôn ?

NP Tú Trinh

Xử lý hành chính đối với hành vi tảo hôn?

NP Tú Trinh

Định đoạt tài sản chung thời kỳ hôn nhân ?

NP Tú Trinh

Vợ phá thai có cần chồng đồng ý hay không ?

NP Tú Trinh

Không kết hôn có được xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không ?

NP Tú Trinh

Ly hôn khi vợ giữ hết giấy tờ?

NP Tú Trinh

Thắc mắc về thế chấp tài sản của vợ do được tặng cho ?

NP Tú Trinh

Ly hôn rồi có kết hôn với công an được không?

NP Tú Trinh

Thủ tục ly hôn khi đương sự vắng mặt như thế nào ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More