Tư vấn Đất đai

Thủ tục tách thửa đất khi đã để người khác đứng tên sổ đỏ ?

Xin chào Luật sư ! Xin Luật sư hãy tư vấn cho tôi về một vấn đề như sau: Gia đình tôi có 3 anh em khi cha tôi qua đời có để lại 1 lô đất cho 3 anh em tôi. Sau khi bàn bạc chúng tôi đã thống nhất chia ra làm 3 phần và đã làm biên bản họp gia đình.

Nhưng đến nay là 10 năm tôi vẫn chưa chuyển được quyền sử dụng đất vì lúc trước nghĩ là anh em nên tôi để cho em tôi đứng tên sổ đỏ. Nay em tôi không cho tôi mượn sổ để cắt đất vậy Luật Sư có thể cho tôi cách giải quyết được không.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai Nptlawyer.com ;.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến gọi:

Trả lời:

 

Chào bạn, cảm ơn đã gửi thắc mắc đến Nptlawyer.com ;, căn cứ vào các thông tin bạn cung cấp xin tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai 2013

Bộ luật dân sự 2005 

Nội dung tư vấn:

Điều 100 Luật đất đai 2013 quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau:

"Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ."

Theo đó mảnh  đất trên là do cha bạn để lại nên  khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình thì em bạn cần có giấy tờ chứng minh quyền được đăng ký sang tên theo quy định của pháp luật (như giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất). Như vậy việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là trái với quy định của pháp luật, bạn có thể làm đơn yêu cầu Tòa Án thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi bị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mảnh đất đó sẽ trở thành di sản thừa kế. Do cha bạn không để lại di chúc nên di sản của cha bạn sẽ được chia đều cho những người thừa kế theo pháp luật.

Điều 676 Bộ luật dân sự quy định về người thừa kế theo pháp luật như sau

"Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản."

Theo đó nếu cha bạn chỉ có 3 anh em bạn là người con và mẹ bạn không còn nữa thì mảnh đất đó sẽ được chia đều cho 3 anh em bạn. Trong trường hợp này ba anh em bạn có thể thỏa thuân tự chia với nhau nếu em bạn không đồng ý thì bạn có thể khởi kiện đến Tòa Án yêu cầu chia di sản thừa kế. Sau khi chia xong thì bạn sẽ tiến hành thủ tục tách thửa và sang tên quyền sử dụng đất.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email npttrinhlaw@gmail.com hoặc qua Tổng đài tư vấn: .

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ. 

 

Related posts

Điều kiện và hồ sơ tách thửa đối với nhà đất tại Hà Nội ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về diện tích đất tối thiểu để được tách thửa tại Bình Dương?

NP Tú Trinh

Xác định thành viên hộ gia đình có quyền sử dụng đất

NP Tú Trinh

Tư vấn quyền sử dụng đất đối với đất canh tác trên 30 năm ?

NP Tú Trinh

Không chấp nhận di dời có bị xem là vi phạm pháp luật không ?

NP Tú Trinh

Làm thế nào tôi có thể mở lại cửa đi và cửa sổ?

NP Tú Trinh

Chính sách đầu tư kinh doanh bất động sản của nhà nước ?

NP Tú Trinh

Di dân tái định cư có được bồi thường thêm không ?

NP Tú Trinh

Tư vấn chỉnh sửa thông tin trong giấy chứng nhận QSD đất ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More