Tư vấn Đất đai

Thủ tục làm bìa đỏ thêm một phần diện tích đất chuyển nhượng ?

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: năm 1998 tôi có mua một mảnh đất với diện tích 50m2 của nhà bên cạnh, giấy tờ mua bán được UBND phường xác nhận và đóng thuế hàng năm.

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến  gọi :  

Trả lời:

Related posts

Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất?

NP Tú Trinh

Xác minh trong hoạt động công chứng

NP Tú Trinh

Nhà nước pháp quyền đề cao pháp luật hay thượng tôn pháp luật

NP Tú Trinh

Tư vấn cách xác định hạn mức, vượt hạn mức đất nông ngiệp ?

NP Tú Trinh

Mượn đất công ty, Nhà nước thu hồi đất có được đền bù ?

NP Tú Trinh

Làm thế nào để lấy lại phần đất không nằm trong hồ sơ chuyển nhượng ?

NP Tú Trinh

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được công chứng có hợp pháp không?

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục chuyển nhượng đất ở thành phố Hồ Chí Minh?

NP Tú Trinh

Bồi thường về tài sản là cây cối trên đất có được không ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More