Tư vấn Đất đai

Thủ tục làm bìa đỏ thêm một phần diện tích đất chuyển nhượng ?

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: năm 1998 tôi có mua một mảnh đất với diện tích 50m2 của nhà bên cạnh, giấy tờ mua bán được UBND phường xác nhận và đóng thuế hàng năm.

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến  gọi :  

Trả lời:

Related posts

Những loại đất nào được tham gia thị trường bất động sản ?

NP Tú Trinh

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

Người ở nhờ có quyền bán đất không?

NP Tú Trinh

Cấp sổ đỏ đất đai liên quan đến quy hoạch bảo vệ di sản đình chùa ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về việc hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế trước bạ quyền sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

Dịch vụ luật sư tư vấn đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng

NP Tú Trinh

Kẽ hở trong thủ tục công chứng

NP Tú Trinh

Quyền sử dụng đất khi đất không thuộc quyền sở hữu của cả hai bên tranh chấp ?

NP Tú Trinh

Người hai quốc tịch có được đứng tên trong sổ đỏ ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More