Tài Liệu Tư Vấn Hành Chính Tư vấn Thủ tục Tư vấn Thuế

Thủ tục giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính

Thủ tục giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính

Hồ sơ
  • Công văn đề nghị giảm thuế của người nộp thuế theo Mẫu số 08 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính;
  • Hợp đồng bảo hiểm, thông báo trả tiền bồi thường của tổ chức nhận bảo hiểm (nếu có), trường hợp hợp đồng bảo hiểm không bao gồm nội dung bồi thường về thuế phải có xác nhận của tổ chức bảo hiểm; hợp đồng hoặc biên bản thỏa thuận đền bù của hãng vận tải đối với trường hợp tổn thất do hãng vận tải gây ra (nếu có): 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;
  • Biên bản xác nhận nguyên nhân thiệt hại của cơ quan chức năng tại địa bàn nơi phát sinh thiệt hại (biên bản xác nhận vụ cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy của địa phương nơi xảy ra vụ cháy; văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ gây thiệt hại cho nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu): 01 bản chính. (Biên bản, văn bản xác nhận nguyên nhân thiệt hại phải được lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra thiệt hại);
  • Giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về số lượng hàng hóa bị mất mát hoặc tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa: nộp 01 bản chính. (Giấy chứng nhận giám định phải được lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ).
Số lượng hồ sơ 1 bộ hồ sơ
Trình tự thực hiện
  • Người nộp thuế nộp hồ sơ cho Chi cục Hải quan nơi phát sinh số tiền thuế đề nghị giảm chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản xác nhận về mức độ hư hỏng, mất mát, thiệt hại của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
  • Cục Hải quan lập hồ sơ, kiểm tra thông tin, thẩm định tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ và gửi Tổng cục Hải quan trình Bộ Tài chính.
  • Cơ quan hải quan thực hiện giảm thuế cho người nộp thuế hoặc thông báo lý do không thuộc đối tượng giảm thuế của người nộp thuế.
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại cơ quan hải quan hoặc nộp bằng đường bưu điện.
Thời gian thực hiện 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ: Cục Hải quan lập hồ sơ, kiểm tra thông tin, thẩm định tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ và gửi Tổng cục Hải quan trình Bộ Tài chính quyết định giảm thuế hoặc thông báo cho người nộp thuế biết lý do không thuộc đối tượng giảm thuế, số tiền thuế phải nộp.

(Hồ sơ chưa đầy đủ thì cơ quan hải quan thông báo cho người nộp thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.)

Trường hợp cần kiểm tra thực tế đối với hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan để có đủ căn cứ giải quyết giảm thuế thì ban hành quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người nộp thuế; trên cơ sở đó, thực hiện các công việc quy định tại điểm này trong thời hạn tối đa là 40 (bốn mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Kết quả Cơ quan hải quan thực hiện giảm thuế hoặc thông báo lý do không thuộc đối tượng giảm thuế cho người nộp thuế biết.
Phí, lệ phí Không quy định
Cơ sở pháp lý
  • Điều 32 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
  • Điểm B mục 2 Quyết định số 911/QĐ-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

NPTLAWYER.

Related posts

Mẫu Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

NP Tú Trinh

Mẫu Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội

NP Tú Trinh

Mẫu Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

NP Tú Trinh

Năm 2020, công bố thêm 8 án lệ mới

NP Tú Trinh

Chi nhánh có phải kê khai thuế không?

NP Tú Trinh

Mẫu Biên bản giao nhận con nuôi

NP Tú Trinh

Có được nhận trợ cấp thương binh khi ra nước ngoài sinh sống?

NP Tú Trinh

Thu nhập chịu thuế có phải quy đổi ra đồng Việt Nam không?

NP Tú Trinh

Tư vấn điều kiện để hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More