Tư vấn Dân sự Tư vấn Hôn nhân Gia đình

Thất nghiệp có bị mất quyền nuôi con không?

Tôi ly hôn gần 2 năm nay và được quyền nuôi con gái 10 tháng tuổi. Tuy nhiên, hiện tại tôi đang thất nghiệp nên sợ chồng cũ sẽ đòi lại quyền nuôi con. Luật sư cho tôi hỏi trong trường hợp tôi bị thất nghiệp có ảnh hưởng gì đến khả năng nuôi con của tôi không? Tôi xin cảm ơn.

NPTLAWYER tư vấn cho bạn:

Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn được quy định tại Điều 81 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 như sau:

Điều 84. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.

Như vậy, bản án ly hôn đã quyết định bạn được quyền nuôi dưỡng, chăm sóc con sau khi ly hôn. Tuy nhiên, nếu người thân thích, cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em hoặc Hội liên hiệp phụ nữ xét thấy việc nuôi con của bạn là không đảm bảo và ảnh hưởng đến lợi ích của con thì những cá nhân/tổ chức này có quyền yêu cầu Tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Hiện tại, bạn đang thất nghiệp và nếu bạn không còn đủ điều kiện trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì chồng cũ có quyền đề nghị Tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Tuy nhiên, nếu bạn chứng minh được mặc dù bạn thất nghiệp nhưng vẫn còn các khoản thu nhập khác và  vẫn đáp ứng đầy đủ điều kiện trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì bạn vẫn được nuôi con. Dù chồng cũ kiện ra Tòa án thì yêu cầu đó cũng có thể không được chấp thuận.

Ngoài ra, một vấn đề cần lưu ý khi thay đổi người trực tiếp nuôi con là phải xem xét nguyện vọng của con nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên. Trong trường hợp của bạn, bạn mới ly hôn 02 năm và con bạn tại thời điểm ly hôn được 10 tháng tuổi. NPTLAWYER có thể xác định bé hiện tại khoảng 02 tuổi 10 tháng. Do đó, sẽ không cần phải xét đến nguyện vọng của bé trong trường hợp này.

NPTLAWYER cũng chia sẻ với bạn: Nếu thực sự bạn đang gặp phải khó khăn về tài chính thì hãy thỏa thuận với chồng trước về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con để phù hợp với lợi ích của con và cho con được nuôi dưỡng, giáo dục, chăm sóc trong điều kiện tốt nhất.

NPTLAWYER hy vọng tư vấn trên hữu ích cho bạn.

Trân trọng!

*Lưu ý: Tùy từng thời điểm có sự thay đổi về chính sách pháp luật mà nội dung tư vấn nêu trên có thể không phù hợp và được điều chỉnh. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý xin vui lòng liên hệ về email: [email protected]

 

Related posts

Tư vấn về ly hôn đơn phương có yếu tố nước ngoài ?

NP Tú Trinh

Thủ tục ly hôn thuận tình khi chồng vắng mặt ?

NP Tú Trinh

Quyền nuôi con sau khi đã ly hôn ?

NP Tú Trinh

Hủy giấy chứng nhận đăng ký kết hôn?

NP Tú Trinh

Giải quyết các hồ hơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài: Mỗi nơi làm một kiểu

NP Tú Trinh

Có phải trả nợ nữa không khi chủ nợ đã chết?

NP Tú Trinh

Mẫu Giấy quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Mẫu TP/HTNNg-2015-CMC.1.a)

NP Tú Trinh

Tranh chấp quyền nuôi con nuôi: Giành nuôi cháu ngoại

NP Tú Trinh

Thủ tục bảo lãnh sang Mỹ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More