Chào Luật sư. Tên tôi là N. Đ, là nông dân nghèo hiện cư ngụ tại ấp Đ. H, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Tôi xin trình bày và nhờ Luật sư tư vấn như sau: Ngày 26/3/2015, tôi nhận được thông báo của UBND xã Hố Nai 3 đến địa điểm văn phòng ấp để kê khai đăng ký đất đai cấp đổi GCN theo Luật Đất đai 2013 do Trung tâm Kỹ thuật Địa chính (thuộc Sở TNMT Đồng Nai) phối hợp UBND xã tổ chức. Khi cán bộ đăng ký cho tôi nhận dạng thửa đất trên file bản đồ trên máy vi tính thì tôi mới nhìn được thửa đất vườn 5 sào của gia đình (do em gái tôi tên là Nhung đứng tên) bị cấp sổ đỏ cho người khác (cũng tên Nhung là người ở cách mảnh đất tôi khoảng 200m). Giấy đỏ này được cán bộ xác định do Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom ký vào năm 2002.

 Sau đó cán bộ đăng ký (tên H) có hướng dẫn tôi làm tường trình việc cấp nhầm sổ đỏ, ra ngoài UBND xã nếu được xác nhận thì sẽ được Tổ đăng ký cho đăng ký cấp lại sổ. Hôm nay tôi đến UBND xã gặp cán bộ địa chính xã (ông T) nói rằng không xác nhận được vào đơn tường trình. Sau đó tư vấn cho tôi làm hợp đồng chuyển nhượng thửa đất này từ bà Nhung kia cho tôi, và tôi phải chịu tiền thuế chuyển nhượng lên đến khoảng 8,3 triệu. Tôi mới hỏi là việc cấp nhầm thửa là lỗi của nhà nước sao lại bắt tôi làm hợp đồng, đóng tiền thuế, tôi là nông dân lấy đâu ra số tiền lớn vậy để đóng thuế? Ông cán bộ T nói cũng còn cách khác là làm đơn khiếu nại gửi UBND huyện, nhưng việc này không đảm bảo nhanh được mà chưa chắc giải quyết được đâu. Vì huyện sẽ chuyển đơn cho Thanh tra huyện lập Hội đồng xác minh, đi lên xuống họp hành nhiều cuộc, sau đó có kết quả thì mới báo cáo Chủ tịch huyện làm thủ tục thu hồi giấy đã cấp sai. Tốt nhất là nên làm hợp đồng sang nhượng thì sẽ nhanh hơn. Qua việc này, nhờ Luật sư tư vấn giúp, tôi nên làm sao cho đúng trình tự pháp luật, lấy lại công bằng cho tôi (ý tôi là làm sao cấp lại thủa đất này đúng tên em gái tôi). Thiết nghĩ, nhà nước cấp sai giấy, không có biện pháp khắc phục mà còn lại bắt tôi chịu tiền đóng thuế.

Xin cảm ơn, mong chờ Luật sư tư vấn sớm.

Người gửi: N.D

Câu hỏi được biên tập từ  chuyên mục Tư vấn luật đất đai của Nptlawyer.com ;.

Luật sư tư vấn luật đất đai trực tuyến gọi: 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Nptlawyer.com ;. Vấn đề của bạn chúng tôi xi được tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lí:

Luật đất đai 2013 số 45/2013/QH13;

Nghị định 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Theo thông tin bạn cung cấp thì thửa đất vườn 5 sào của gia đình (do em gái bạn tên là Ngọc đứng tên) bị cấp sổ đỏ cho người khác (cũng tên Ngọc là người ở cách mảnh đất tôi khoảng 200m). Giấy đỏ này được cán bộ xác định do Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom ký vào năm 2002.

 Sau đó cán bộ địa chính xã (ông Nguyễn Công Tính) tư vấn cho bạn làm hợp đồng chuyển nhượng thửa đất này từ bà Ngọc kia cho bạn, và bạn phải chịu tiền thuế chuyển nhượng lên đến khoảng 8,3 triệu.

Hiện nay  theo quy định tại  Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:
Điều 106. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

2. Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

b) Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

3. Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều này do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 105 của Luật này quyết định sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.

Như vậy việc cán bộ địa chính xã tư vấn cho bạn phải làm hợp đồngchuyển nhượng là không đúng với quy định của pháp luật. Theo khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có quy định:

4. Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai tại Điểm đ Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai được thực hiện như sau:

a) Trường hợp cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp xem xét, xác định Giấy chứng nhận đã cấp là đúng quy định của pháp luật thì phải thông báo lại cho cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra;

b) Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan thanh tra cùng cấp thẩm tra; nếu kết luận là Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật thì thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do; sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo cho người sử dụng đất mà không có đơn khiếu nại thì ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Trường hợp người sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì gửi kiến nghị, phát hiện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định tại Điểm b Khoản này;

d) Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền;

đ) Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng ý với việc giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Như vậy trọng trường hợp này vì giấy chứng nhận cấp sai cho bà Ngọc nên sẽ bị thu hồi lại và gia đình bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp. Luật sư tư vấn  trực tiếp qua điện thoại gọi  .

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT – Nptlawyer.com ;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *