Bố mẹ lập di chúc không để lại tài sản cho con có được không?

Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: Tư Vấn Luật ChungBố mẹ lập di chúc không để lại tài sản cho con có được không?
AvatarLài hỏi 4 năm trước

Gia đình tôi có 3 anh em trai và còn cả bố mẹ. Anh trai tôi mấy hôm nay cứ chửi bởi, đánh đập rồi đòi ép bố mẹ phải lập di chúc chia một nửa tài sản của bố mẹ cho mình. Bây giờ bố mẹ tôi muốn lập di chúc nhưng không chia cho anh trai. Tôi không biết là di chúc như vậy có hợp pháp không?

 

1 Answers
Chuyên viên NP Tú TrinhNP Tú Trinh Trả Lời 4 năm trước

NPTLAWYER tư vấn cho bạn:

Điều 609 Bộ luật Dân sự 2015 (BLD 2015) quy định như sau:
Điều 609. Quyền thừa kế
Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.
Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc.”
Theo đó, cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.
Điều 626 BLDS 2015 quy định về các quyền của người lập di chúc như sau:
“Điều 626. Quyền của người lập di chúc
Người lập di chúc có quyền sau đây:
1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.
2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.
3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.
4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.
5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.”
Khoản 1 Điều 630 BLDS 2015 quy định về Di chúc hợp pháp như sau:
“Điều 630. Di chúc hợp pháp
1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.
…”
Với các quy định nêu trên, quyền lập di chúc là quyền đương nhiên của cá nhân được pháp luật quy định và các chủ thể khác phải tôn trọng quyền này. Không ai có quyền ép buộc, đe dọa, cướng ép người khác lập di chúc khác đi với ý chí của họ. Nếu có căn cứ di chúc được lập ra không hợp pháp (không thỏa mãn quy định tại Điều 630 BLDS 2015 như trên) thì di chúc sẽ không được công nhận.
Từ những căn cứ nêu trên, bố mẹ bạn có quyền lập di chúc để lại tài sản cho bất kỳ ai chứ không bắt buộc phải để lại cho con cái. Ngoài ra, bố mẹ bạn có quyền truất thừa kế đối với anh trai bạn và anh trai bạn sẽ không được hưởng thừa kế đối với phần tài sản mà bố mẹ bạn đã định đoạt trong di chúc.
NTPLAWYER hy vọng tư vấn trên sẽ hữu ích cho bạn.
Trân trọng!

 

Related posts

Chi phí khi mua hàng hóa không có hóa đơn có được xem là chi phí hợp lý không?

Tiến

Công ty cho thôi việc do không hoàn thành công việc có đúng không?

Lâm

Công ty chấm dứt hợp đồng trước thời hạn có phải bồi thường không?

Tuyền

Cho bạn vay tiền nhưng không có giấy tờ gì có đòi được không?

Tâm

Người khác chuyển nhầm tiền cho mình thì mình có được giữ lại không?

Tùng

Phạt tiền người lao động có đúng pháp luật hay không?

Uyên

CÓ ĐƯỢC GIÀNH LẠI QUYỀN NUÔI CON SAU KHI ĐÃ LY HÔN?

Tiến

Ly hôn, chồng vay tiền ngân hàng tôi có phải trả cùng không?

Trang

Tư vấn giúp mình thủ tục thành lập công ty bán lẻ rượu?

Lâm

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More