Tài Liệu Tư vấn Đầu tư

Phân biệt các loại hợp đồng đầu tư BCC, BOT, BTO, BT, PPP

NPTLAWYER chia sẻ cho bạn đọc một vài đặc điểm của các hợp đồng đầu tư BCC, BOT, BTO, BT, PPP để các bạn có thể hiểu thêm và phân biệt được các loại hợp đồng này.

BCC – BUSINESS COOPERATION CONTRACT (HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH)
Cơ sở pháp lý Khoản 9 Điều 3, Điều 28 Luật Đầu tư 2014
Chủ thể của hợp đồng –  Nhà đầu tư trong nước.

–  Nhà đầu tư nước ngoài.

Đặc điểm –  Không giới hạn số lượng chủ thể trong hợp đồng, tùy thuộc vào quy mô dự án và nhu cầu, khả năng của các nhà đầu tư.

–  Không phải thành lập pháp nhân (tổ chức kinh tế), các nhà đầu tư thỏa thuận để thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng.

–  Hợp đồng giữa các nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

–  Hợp đồng giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

–  Quyền và nghĩa vụ của các bên chỉ ràng buộc với nhau bởi hợp đồng mà không có sự ràng buộc về mặt tổ chức như ở các hình thức đầu tư thành lập pháp nhân mới.

Nội dung của hợp đồng Nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm.
Ưu điểm Không mất thời gian thành lập pháp nhân, hình thức đầu tư dễ tiến hành, dự án triển khai nhanh, thời hạn đầu tư linh hoạt.
BOT – BUILD – OPERATE –  TRANSFER (XÂY DỰNG – KINH DOANH – CHUYỂN GIAO)
Cơ sở pháp lý Khoản 3 Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Chủ thể của hợp đồng Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư.
Đặc điểm –  Đối tượng của Hợp đồng là các công trình kết cấu hạ tầng.

–  Nhà đầu tư phải thành lập doanh nghiệp dự án.

–  Chuyển giao cho cơ quan nhà nước sau thời hạn kinh doanh nhất định.

Nội dung của hợp đồng Nhằm xây dựng công trình hạ tầng, sau khi hoàn thành công trình  thì nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được quyền kinh doanh trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, chuyển giao không bồi hoàn công trình cho cơ quan có thẩm quyền đó.
Ưu điểm Được quản lý và kinh doanh công trình trong một thời gian nhất định để thu hồi vốn đầu tư và thu được lợi nhuận hợp lý. Hết thời hạn kinh doanh, nhà đầu tư chuyển giao công trình cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không phải bồi hoàn.
BTO – BUILD – TRANSFER – OPERATE (XÂY DỰNG – CHUYỂN GIAO – KINH DOANH)
Cơ sở pháp lý Khoản 4 Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Chủ thể của hợp đồng Giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư.
Đặc điểm –  Đối tượng của Hợp đồng là các công trình kết cấu hạ tầng.

–  Nhà đầu tư phải thành lập doanh nghiệp dự án.

–  Chuyển giao liền ngay sau khi xây dựng xong.

Nội dung của hợp đồng Nhằm xây dựng công trình hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chuyển giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được quyền kinh doanh công trình đó trong một thời hạn nhất định.
Ưu điểm Nhà đầu tư được quyền kinh doanh công trình đó trong một thời hạn nhất định để thu hồi vốn đầu tư và thu lợi nhuận.
BT – BUILD – TRANSFER (XÂY DỰNG – CHUYỂN GIAO)
Cơ sở pháp lý Khoản 5 Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Chủ thể của hợp đồng Giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư.
Đặc điểm –  Đối tượng của Hợp đồng đầu tư là các công trình hạ tầng.

–  Không được kinh doanh.

–  Nhà đầu tư phải thành lập doanh nghiệp dự án.

–  Chuyển giao liền ngay sau khi xây dựng xong.

Nội dung của hợp đồng Nhằm xây dựng công trình hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được thanh toán bằng quỹ đất, trụ sở làm việc, tài sản kết cấu hạ tầng hoặc quyền kinh doanh, khai thác công trình, dịch vụ để thực hiện Dự án khác.
Ưu điểm Nhà đầu tư được tạo điều kiện thực hiện những dự án khác để thu hồi vốn và lơi nhuận hoặc được nhận thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng.
PPP – PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS (ĐỐI TÁC CÔNG TƯ)
Cơ sở pháp lý Điều 27 Luật Đầu tư 2014; Khoản 1 Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Chủ thể của hợp đồng Giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư.
Đặc điểm –  Đối tượng của hợp đồng đầu tư là các dự án phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công.

–  Nhà đầu tư phải thành lập doanh nghiệp dự án.

Nội dung của hợp đồng Nhằm thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, quản lý và vận hành, kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng hoặc cung cấp dịch vụ công.
Ưu điểm Nhà đầu tư được hưởng lợi ích phát sinh từ chính việc kinh doanh công trình.

NPTLAWYER.

 

           

 

Related posts

Mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội

NP Tú Trinh

Thủ tục góp vốn mua cổ phần/ phần vốn góp vào doanh nghiệp đang hoạt động ở Việt Nam

NP Tú Trinh

Thuế suất ưu đãi thảm trải sàn theo Hiệp định EVFTA 2020

NP Tú Trinh

Mẫu Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

NP Tú Trinh

Mẫu Danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên mới nhất

NP Tú Trinh

Mẫu HK01 BẢN KHAI NHÂN KHẨU

NP Tú Trinh

Một số điểm mới nổi bật của Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

NP Tú Trinh

Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng một phần dự án

NP Tú Trinh

Sửa đổi quy định về thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More