Tư vấn Đất đai

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định 71/2010/NĐ-CP?

Theo Điều 1 và Điều 2 củaNghị định 71/2010/NĐ-CP, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, quản lý việc sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở quy định tại Luật Nhà ở.

Nghị định này được áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

1. Tổ chức, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư phát triển nhà ở tại Việt Nam;

2. Tổ chức, cá nhân sở hữu nhà ở, sử dụng nhà ở và tham gia giao dịch về nhà ở tại Việt Nam;

3. Cơ quan quản lý nhà nước các cấp về lĩnh vực nhà ở;

4. Tổ chức, cá nhân không thuộc diện quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này nhưng có các hoạt động liên quan đến lĩnh vực nhà ở.

Tham khảo: Nghị định 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về sở hữu nhà ở.

Nptlawyer.com ; (biên tập)

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn pháp luật đất đai ;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất ;

4. Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai ;

5. Tư vấn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ;

6. Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá ;

Related posts

Giá đền bù như vậy đã đúng chưa ?

NP Tú Trinh

Cấp giấy chứng nhận cho diện tích đất trồng cây ăn quả liền kề ?

NP Tú Trinh

Tư vấn pháp luật về đất đai ?

NP Tú Trinh

Tranh chấp hợp đồng mua bán đất đai không đặt cọc ?

NP Tú Trinh

Quy định của Luật đất đai 2003 về đất chuyên trồng lúa nước ?

NP Tú Trinh

Thủ tục xin cấp sổ đỏ mảnh đất sử dụng 15 năm nhưng không có giấy tờ ?

NP Tú Trinh

Đối tượng được ưu tiên khi giải phóng mặt bằng chợ ?

NP Tú Trinh

Việc hòa giải tranh chấp đất đai còn nhiều bất cập

NP Tú Trinh

UBND xã thu hồi đất như vậy có đúng không ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More