Tư vấn Đất đai

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định 71/2010/NĐ-CP?

Theo Điều 1 và Điều 2 củaNghị định 71/2010/NĐ-CP, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, quản lý việc sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở quy định tại Luật Nhà ở.

Nghị định này được áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

1. Tổ chức, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư phát triển nhà ở tại Việt Nam;

2. Tổ chức, cá nhân sở hữu nhà ở, sử dụng nhà ở và tham gia giao dịch về nhà ở tại Việt Nam;

3. Cơ quan quản lý nhà nước các cấp về lĩnh vực nhà ở;

4. Tổ chức, cá nhân không thuộc diện quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này nhưng có các hoạt động liên quan đến lĩnh vực nhà ở.

Tham khảo: Nghị định 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về sở hữu nhà ở.

Nptlawyer.com ; (biên tập)

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn pháp luật đất đai ;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất ;

4. Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai ;

5. Tư vấn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ;

6. Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá ;

Related posts

Tư vấn về thuê đất của một tập thể hộ gia đình ?

NP Tú Trinh

Giải pháp pháp lý về tiền thuế sử dụng đất?

NP Tú Trinh

Mẫu hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện

NP Tú Trinh

Đơn xin mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

NP Tú Trinh

Làm thế nào khi bị lấn chiếm đất liền kề ?

NP Tú Trinh

Tranh chấp quyền sử dụng đất: Vụ công ty café 15 kiện đòi đất ở Đắc Lắc, đâu là cơ sở pháp lý ?

NP Tú Trinh

Thủ tục xin cấp đổi sổ đỏ

NP Tú Trinh

Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

Tư vấn mua bán đất trồng cây lâu năm ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More