Tư vấn Đất đai

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định 71/2010/NĐ-CP?

Theo Điều 1 và Điều 2 củaNghị định 71/2010/NĐ-CP, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, quản lý việc sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở quy định tại Luật Nhà ở.

Nghị định này được áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

1. Tổ chức, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư phát triển nhà ở tại Việt Nam;

2. Tổ chức, cá nhân sở hữu nhà ở, sử dụng nhà ở và tham gia giao dịch về nhà ở tại Việt Nam;

3. Cơ quan quản lý nhà nước các cấp về lĩnh vực nhà ở;

4. Tổ chức, cá nhân không thuộc diện quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này nhưng có các hoạt động liên quan đến lĩnh vực nhà ở.

Tham khảo: Nghị định 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về sở hữu nhà ở.

Nptlawyer.com ; (biên tập)

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn pháp luật đất đai ;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất ;

4. Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai ;

5. Tư vấn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ;

6. Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá ;

Related posts

Tư vấn về việc đất nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ ?

NP Tú Trinh

Mua đất bằng giấy viết tai có tách thửa đất được không ?

NP Tú Trinh

Mẹ chuyển giao quyền sử dụng đất cho con cần họp gia đình?

NP Tú Trinh

Tư vấn về Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)?

NP Tú Trinh

Thu hồi đất nông nghiệp có được trả bằng loại đất khác không ?

NP Tú Trinh

Chức năng đại diện của Quốc hội: Một số vấn đề về khái niệm

NP Tú Trinh

Xây nhà lấn chiếm đường cống thoạt nước ?

NP Tú Trinh

Tư vấn chuyển đổi đất?

NP Tú Trinh

Hỏi về quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More