Tư vấn Đất đai

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định 71/2010/NĐ-CP?

Theo Điều 1 và Điều 2 củaNghị định 71/2010/NĐ-CP, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, quản lý việc sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở quy định tại Luật Nhà ở.

Nghị định này được áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

1. Tổ chức, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư phát triển nhà ở tại Việt Nam;

2. Tổ chức, cá nhân sở hữu nhà ở, sử dụng nhà ở và tham gia giao dịch về nhà ở tại Việt Nam;

3. Cơ quan quản lý nhà nước các cấp về lĩnh vực nhà ở;

4. Tổ chức, cá nhân không thuộc diện quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này nhưng có các hoạt động liên quan đến lĩnh vực nhà ở.

Tham khảo: Nghị định 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về sở hữu nhà ở.

Nptlawyer.com ; (biên tập)

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn pháp luật đất đai ;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất ;

4. Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai ;

5. Tư vấn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ;

6. Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá ;

Related posts

Tư vấn về đòi tiền đặt cọc mua đất?

NP Tú Trinh

Chuyển nhượng đất không có hợp đồng có đòi lại được không ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về việc bán bất động sản khi mới chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu ?

NP Tú Trinh

Làm lại sổ đỏ đóng thuế bao nhiêu ? thủ tục như thế nào?

NP Tú Trinh

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi bị thu hồi đất trái quy định pháp luật

NP Tú Trinh

Đăng ký chứng nhận tài sản trên đất xây dựng chuồng trại, chăn nuôi?

NP Tú Trinh

Thuế thu nhập cá nhân khi sang nhượng chung cư trả góp ?

NP Tú Trinh

Hỗ trợ mua nhà tái định cư đền bù giải phóng mặt bằng ?

NP Tú Trinh

Tôi có được đền bù đất khi có di chúc để lại?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More