Tư vấn Đất đai

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định 71/2010/NĐ-CP?

Theo Điều 1 và Điều 2 củaNghị định 71/2010/NĐ-CP, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, quản lý việc sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở quy định tại Luật Nhà ở.

Nghị định này được áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

1. Tổ chức, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư phát triển nhà ở tại Việt Nam;

2. Tổ chức, cá nhân sở hữu nhà ở, sử dụng nhà ở và tham gia giao dịch về nhà ở tại Việt Nam;

3. Cơ quan quản lý nhà nước các cấp về lĩnh vực nhà ở;

4. Tổ chức, cá nhân không thuộc diện quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này nhưng có các hoạt động liên quan đến lĩnh vực nhà ở.

Tham khảo: Nghị định 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về sở hữu nhà ở.

Nptlawyer.com ; (biên tập)

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn pháp luật đất đai ;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất ;

4. Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai ;

5. Tư vấn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ;

6. Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá ;

Related posts

Việc một bên đòi lại tài sản thừa kế đã được chia thừa kế có đúng quy định của pháp luật không?

NP Tú Trinh

Tư vấn về việc phân chia di sản thừa kế là nhà ở ?

NP Tú Trinh

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất sử dụng ổn định từ năm 1998 ?

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục chuyển nhượng thu hồi đất đai ?

NP Tú Trinh

Chuyển quyền sử dụng đất thì có phải đóng lệ phí chức bạ và thuế không ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về phí địa chính?

NP Tú Trinh

Rủi ro của hợp đồng ủy quyền định đoạt nhà đất

NP Tú Trinh

Tư vấn mua nhà đất đối với người nước ngoài ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về mua bán đất để làm nhà ở ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More