Tư vấn Dân sự Tư vấn Đất đai

Những đối tượng nào được sở hữu nhà ở tại Việt Nam?

Những đối tượng nào được sở hữu nhà ở tại Việt Nam?

NPTLAWYER tư vấn:

Theo quy định của Luật Nhà ở 2014 thì có ba đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam như sau:

TT Đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở Giấy tờ chứng minh đối tượng được sở hữu nhà ở Cở sở pháp lý
1 Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước –  Phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam;

–  Phải có nhà ở hợp pháp thông qua hình thức đầu tư xây dựng, mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Giấy tờ xác định nhân thân đối tượng theo quy định về cấp Giấy chứng nhận của pháp luật đất đai. Điều 7 Luật Nhà ở 2014, Điều 5 Nghị định 99/2015/NĐ-CP
2 Người Việt Nam định cư ở nước ngoài –  Phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam;

–  Phải có nhà ở hợp pháp thông qua hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản; mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật.

–  Trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;

–  Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 7 Luật Nhà ở 2014, Điều 5 Nghị định 99/2015/NĐ-CP

 

3 Tổ chức, cá nhân nước ngoài –  Đối với Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam thi phải có Giấy chứng nhận đầu tư và có nhà ở được xây dựng trong dự án theo quy định pháp luật;

–   Đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam thì phải có Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ liên quan đến việc được phép hoạt động tại Việt Nam do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

–   Đối với cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam thì phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam và không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật.

=> Tổ chức, cá nhân nước ngoài nêu trên được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua các hình thức sau đây:

–   Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan;

–   Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ, theo đó:

(Tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở (bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ) trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật Việt Nam.)

–  Đối với cá nhân nước ngoài thì phải có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam và không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự và cơ quan Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Trường hợp cá nhân nước ngoài có giấy tờ xác nhận là gốc Việt Nam thì chỉ được quyền lựa chọn một đối tượng áp dụng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc cá nhân nước ngoài để xác định quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

–  Đối với tổ chức nước ngoài thì phải thuộc đối tượng quy định tại Điều 159 của Luật Nhà ở (như trình bày trên) và có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hoạt động tại Việt Nam còn hiệu lực tại thời điểm ký kết các giao dịch về nhà ở

Điều 7, khoàn 1 Điều 159, Điều 160 Luật Nhà ở 2014

Điều 5, Điều 74, Điều 75 Nghị định 99/2015/NĐ-CP

 

Related posts

Xây nhà vượt quá diện tích trong bản vẽ trình lên xã?

NP Tú Trinh

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý về bất động sản

NP Tú Trinh

Đất trong dự án hơn mười năm chưa quy hoạch có được chuyển nhương không ?

NP Tú Trinh

Mẫu hợp đồng phá dỡ nhà ở

NP Tú Trinh

Biện pháp bảo đảm tham gia dự thầu ?

NP Tú Trinh

Khiếu nại quyết định cấp đất giãn dân

NP Tú Trinh

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đất trên mảnh đất của cha ?

NP Tú Trinh

UBND xã có thẩm quyền xử phạt, cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép không?

NP Tú Trinh

Vợ chồng có phải nộp 50% tiền sử dụng đất không ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More