Tư vấn Sở hữu trí tuệ

Nhãn hiệu đã được đăng ký ở nước ngoài thì có được bảo hộ tại Việt Nam không?

Cho tôi hỏi là công ty tôi có nhập khẩu hàng hóa của một công ty ở nước ngoài về để bán tại thị trường Việt Nam. Nhãn hiệu của hàng hóa đã được công ty này đăng ký độc quyền tại nước họ rồi. Vậy nếu bây giờ công ty tôi muốn đăng ký nhãn hiệu này tại Việt Nam thì có được phép hay không? Tôi xin cảm ơn.
NPTLAWYER tư vấn cho bạn:

Theo quy định tại Điều 87 Luật Sở hữu Trí tuệ sửa đổi 2009:

“Điều 87. Quyền đăng ký nhãn hiệu

1. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

7. Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.”

Theo quy định trên, công ty bạn có quyền đăng ký nhãn hiệu đối với hàng hóa mình đưa ra thị trường do công ty ở nước ngoài sản xuất, tuy nhiên với điều kiện công ty ở nước ngoài chưa đăng ký nhãn hiệu hàng hóa đó tại Việt Nam và họ không phản đối việc công ty bạn đăng ký nhãn hiệu này tại Việt Nam.

NPTLAWYER hy vọng tư vấn trên hữu ích cho bạn.

Trân trọng!

*Lưu ý: Nội dung tư vấn nêu trên chỉ nhằm mục đích tham khảo. Tùy từng thời điểm có sự thay đổi về chính sách pháp luật mà nội dung tư vấn có thể được điều chỉnh. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý xin vui lòng liên hệ về email: npttrinhlaw@gmail.com.

 

Related posts

Bản tờ khai đăng ký tên miền

NP Tú Trinh

Một vài khía cạnh pháp lý từ vụ kiện công ty Lý Hải và bài thơ Gánh mẹ

NP Tú Trinh

Tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu, bia

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More