Tư vấn Đất đai

Người dân có được hưởng phần trăm từ đất Nhà Nước thu hồi không ?

Thưa luật sư, xin luật sư giải đáp cho tôi vấn đề sau: gia đình tôi bị Nhà nước thu hồi toàn bộ đất ruộng (4 sào ) để làm dự án 6 năm nay .Nhà nước trả cho gia đình tôi 50 triệu/sào ,gần đây gia đình tôi biết dân sẽ được hưởng 5%/sào từ phần đất dự án đó .Nhưng bây giờ huyện lại yêu cầu gia đình tôi phải bỏ ra 47triệu/sào mới được cấp đất đó.

Tôi muấn hỏi quy định nào nói về việc được hưởng 5% đó và nếu được hưởng gia đình tôi có phải bỏ ra bất kỳ khoản chi phí nào không ? gia đình tôi bị nhà nước thu hồi toàn bộ đất ruộng (4 sào) để làm dự án 6 năm nay. Nhà nước trả cho gia đình tôi 50 triệu/1sào, gần đây gia đình tôi biết dân sẽ được hưởng 5%/1sào từ phần đất dự án đó. Nhưng bây giờ huyện lại yêu cầu gia đình tôi phải bỏ ra 47triệu/1sào mới được cấp đất đó. Tôi muốn hỏi quy định nào nói về việc được hưởng 5% đó và nếu được hưởng gia đình tôi có phải bỏ ra bất kì khoản chi phí nào không?.Mong luật sư tư vấn giúp tôi.

Xin chân thành cảm ơn luật sư !

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai của công ty luật  Nptlawyer.com ;.

Luật sư tư vấn luật đất đai gọi:

Trả lời: 

Chào bạn ! cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Nptlawyer.com ;,với thông tin câu hỏi bạn cung cấp chúng tôi xin được tư vấn như sau:

 

Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai 2013

Nội dung tư vấn :

-Nguyên tắc bồi thường bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi 

Theo quy đinh điều 74 bộ luật đất đai quy định về nguyên tắc bồi thường như sau :

 Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

 Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

 Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Theo khoản 1 điều 75 bộ luật đất đai quy định như sau:

Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 

1.hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp

.Điều 77 bộ luật đất đai quy định như sau:

Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:

a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;

b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;

c) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

2. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này

Căn cứ vào các điều luật trên và các thông tin bạn cung cấp thì vào  thời điểm khi nhà nước thu hồi đất và bồi thường với mức 50triệu/sào cho gia đình bạn mà bạn không  có khởi kiện hay khiếu nại gì thì và đồng ý với mức bồi thường đó thì coi như đây là mức bồi thường phù hợp với pháp luật .khi đó diện tích đất 4 sào của bạn sẽ được sử dụng vào dự án 6 năm của nhà nước ,khi hết thời hạn 6 năm nhà nước sẽ trả lại diên tích đất đó cho bạn .Trong luật đất đai không có quy định nào quy định bạn được hưởng 5% từ diện tích đất đó cũng như bạn phải nộp 46triêu/sào để nhận 5% đó .Trong thời gian 6 năm diện tích đất của bạn sẽ do nhà nước quản lý .

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai.

 

Related posts

Tư vấn giúp đỡ tìm tài liệu pháp luật ?

NP Tú Trinh

Tư vấn khởi kiện đòi đền bù đối với tranh chấp đất đai ?

NP Tú Trinh

Ủy quyền định đoạt toàn phần đối với đất đai?

NP Tú Trinh

Tư vấn về quyền lợi của bố đối với đất tại Giải Phóng, HN ?

NP Tú Trinh

Hướng dẫn cách xử lý khi bị gia đình khác chiếm đất ?

NP Tú Trinh

Tranh chấp đất đai không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

Tư vấn xin chuyển mục đích sử dụng đất ở thành phố HCM ?

NP Tú Trinh

Tư vấn chuyển nhượng đất khi hai vợ chồng đã sống ly thân từ lâu ?

NP Tú Trinh

Gót chân Achille của Chủ nghĩa Tư bản Hiện đại

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More